You are here

URBACT na Kongresie Polityki Miejskiej w Katowicach 7-8 czerwca 2021

Edited on

08 June 2021
Read time: 3 minutes

Serdecznie zapraszamy do udziału w największym i najważniejszym wydarzeniu konferencyjnym o tematyce miejskiej w Polsce w tym roku.

Na kongresie nie może zabraknąć programu URBACT, zwłaszcza że możemy pochwalić się osiągnięciami naszych Sieci Transferu, które przez 3 lata zajmowały się zrozumieniem, adaptacją i ponownym zastosowaniem Dobrych Praktyk URBACT, a także Sieciami Planowania Działań, których działalność jeszcze trwa.

Na naszych sesjach pokażemy co udało się osiągnąć tym miastom poprzez współpracę międzysektorową i współtworzenie z partnerami lokalnymi rozwiązań na szczeblu lokalnym.

Transmisja live z drugiego dnia Kongresu 8 czerwca:

 

Pierwszego dnia organizujemy sesję wymiany doświadczeń w czterech blokach tematycznych: odnowa miejska, zamówienia publiczne, zielone miasto oraz włączenie społeczne.

Drugiego dnia skupimy się na prezentacji osiągnięć 16 projektów Sieci Transferu dobrych praktyk miejskich, które kończą w tym roku swoją działalność.

Program drugiego dnia wygląda następująco:

Zachęcamy do upowszechnienia tego wydarzenia wśród wszystkich potencjalnych zainteresowanych.

O projekcie opowiedzą przedstawiciele władz miejskich, pracownicy urzędów, specjaliści i koordynatorzy Lokalnych Grup URBACT. Jednak szczególny nacisk położyliśmy na aktywny udział w spotkaniu interesariuszy spoza instytucji publicznych, tak aby można było spojrzeć na efekty współpracy Lokalnej Grupy URBACT z perspektywy przeciętnego obywatela. O swoich doświadczeniach z programem URBACT, o tym co się udało a co nie będziemy mogli usłyszeć od społeczników i lokalnych liderów zaangażowanych w rozwój swojego miasta.

SIECI URBACT - 8 Czerwiec 2021

PROJEKT

MIASTO

OSOBA REPREZENTUJĄCA

Blok ODNOWA MIEJSKA – 15:20 – 16:20

REMIX

Łódź

Natalia Rydlewska

Specjalistka ds. społecznego aspektu rewitalizacji w Biurze Rewitalizacji i Mieszkalnictwa w Urzędzie Miasta Łodzi

Com.unity.lab

Lublin

Anna Szadkowska-Ciężka

Zastępczyni Dyrektora

Biuro Partycypacji Społecznej

Urząd Miasta Lublina

 

Deputy Director

Participation Office

Municipality of Lublin

Come In!

Warszawa - Targówek

Marzena Ulanowska
Główny specjalista
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Dzielnica Targówek
Wydział Komunikacji Społecznej, Funduszy Europejskich i Analiz dla Dzielnicy

ALT/BAU

Rybnik

Pan Piotr Masłowski

Zastępca Prezydenta Rybnika

Urząd Miasta Rybnika

ON BOARD

Poznań

Anna Andersz-Jaworska

specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej

Urząd Miasta Poznania

Blok ZIELONE MIASTO – 16:20 – 17:20

RU:RBAN

Kraków

Katarzyna Przyjemska-Grzesik

Kierownik Zespołu Kraków w Zieleni

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

BeePathNet

Bydgoszcz

Mgr. Grzegorz Boroń

Dyrektor Wydziału Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

C-Change

Wrocław

Piotr Matunin
Kierownik Projektu
Biuro Smart City i Zarządzania Projektami
Urząd Miejski Wrocławia

Tropa Verde

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

Zuzanna Górka

Koordynator Projektu Tropa Verde

Aglomeracja Opolska

:Blok WŁĄCZENIE SPOŁECZNE - 17:20 – 18:20

Making Spend
Matter

Koszalin

Adam Sawicki

Główny Specjalista

Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Urząd Miejski w Koszalinie

 

Department of Development and Territorial Cooperation

Municipality of Koszalin

CIVIC eSTATE

Gdańsk

Michał Pielechowski
Główny Specjalista
Wydział Rozwoju Społecznego

Urząd Miejski w Gdańsku

ONSTAGE

Katowice - Miasto Ogrodów

Dagmara Szastak

zastępca kierownika Działu Edukacji Muzycznej

Katowice - Miasto Ogrodów

Volunteering
Cities

Radlin

Mariusz Węglorz

Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Urząd Miasta Radlina

RUMOURLESS CITIES

Warszawa

Olesya Malyugina
URZĄD M.ST. WARSZAWY
Biuro Współpracy Międzynarodowej (WM)
Zespół Koordynacji Działań na Rzecz Cudzoziemców
ul. Senatorska 36, pokój 422, 00-412 Warszawa

Playful Paradigm

Katowice

Michał Kucharski

Michał Kucharski
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Przedsiębiorcy z Wyboru, podcaster, właściciel firmy Cudotwórnia Events, trener, doradca biznesowy, przedsiębiorca.

 

Welcoming International Talent

Bielsko-Biała

Piotr Oślak

Inspektor

Wydział Strategii i Rozwoju Gospodarczego

Urząd Miejski w Bielsku-Białej

 

Po udanej rejestracji i logowaniu do panelu kongresu udział w sesjach URBACT można wziąć po kliknięciu pomarańczowego przycisku URBACT w pasku zakładek, zamieszczonego z prawej części strony.

Linki do telekonferencji na platformie ZOOM będą zamieszczane w opisach do poszczególnych sesji.