You are here

URBACT: To nej roku 2019

Edited on

12 August 2020
Read time: 3 minutes

Genderově vyvážená města, nové Sítě měst a obnova Lipské charty: URBACT 2019 v evropském měřítku jen na plné obrátky!

V rámci obvyklých cyklů otevíraní nových a uzavírání starých sítí poskytuje i nadále Operační program URBACT městům platformu pro šíření nápadů a řízení změn na místní, národní i evropské úrovni.

Od znalostí k činům

URBACT Knowledge Hub odstartoval v roce 2019 iniciativu pod názvem Gender Equal Cities (Genderově vyvážená města, pozn. překl.) ve spolupráci s Radou evropských obcí a regionů (CEMR). Na základě znalostí žen aktivních v komunitě URBACT i mimo ni, vytvořil URBACT prostor pro zvyšování povědomí o nerovnosti pohlaví na místní úrovni a poukázal na to, jak mohou města na tento problém reagovat.

7. března, den před Mezinárodním dnem žen, byla během kulatého stolu v Bruselu společně se zástupci Evropské komise a UN Habitat iniciativa s názvem Gender Equal Cities zahájena. To vyvolalo napříč Evropou řadu akcí orientovaných na podporu genderově vyvážených měst, od prezentací během Evropského týdne regionů a měst v říjnu až po online školení pro města zapojená do URBACTu i mimo něj. 

Tímto tempem bude vývoj v této oblasti pokračovat i v roce 2020 vznikem nové sítě: Gendered Landscape, která vychází ze sítě Gender Equal Cities. Tato nová síť vstupuje v roce 2020 do fáze implementace. Cílem sítě, vedené městem Umeå (Švédsko), je vyvinout nové iniciativy a projekty s pochopením genderových struktur v dalších šesti městech. 
Kromě genderové rovnosti se akce v rámci URBACT Knowledge Hub v roce 2020 zaměří na právo na bydlení, vitalitu menších měst a zadávání veřejných zakázek.

Jak perspektiva na městské úrovni přispívá k politice EU 

V červnu 2020 převezme Německo klíčovou roli předsednictví v Radě EU. URBACT bude i nadále spolupracovat s Německým federálním ministerstvem pro městské záležitosti, aby mohl nadále přispívat k obnovení Lipské charty. V roce 2007 tento dokument zdůraznil zásady udržitelnosti, integrace a participace – koncepty, které jsou v dnešní době považovány za samozřejmost pro představitele měst, ale které mohou být nadále i pro odborníky ve městech nejasné. Od podzimu 2018 do května 2020 zorganizoval URBACT řadu tzv. městských laboratoří (City Labs), aby prozkoumal, co tyto principy v dnešní době pro města znamenají a co by se mělo v obnovené Lipské chartě změnit. 

Během těchto City Labs v Lisabonu, Bruselu a ve Varšavě zdůraznili účastníci dopad nových globálních výzev na města. Podotýkali, že klimatická krize, migrace, rostoucí nerovnosti a nedůvěra ve vládu vyžadují nejen nové zásady, které by byly ukotveny v oficiálních dokumentech, ale znamenají také nové způsoby práce pro představitele měst. Nové způsoby, které jsou bližší občanům, a to zejména těm nejohroženějším. Kromě toho musí osoby, které disponují patřičnými pravomocemi, doprovázet tyto změny novými politikami, novým financováním a novými předpisy. 

 

Video: City Lab o integrované tvorbě politik ve Varšavě, říjen 2018

City Lab v Portu, konaný během Fóra měst v lednu 2020 (před závěrečnou akcí na jaře 2020) se zaměřil na koncept vyváženého územního rozvoje.

Cykly uzavírání a otevírání sítí: učení se jako na horské dráze

Při poslední výzvě k novým sítím URBACT III bylo schváleno 23 nových Sítí měst (Action Planning Networks). Tyto sítě spojují stávající města URBACTu s nováčky a v roce 2020 budou pokračovat v akčním plánování s cílem řešit otázky jako například bezdomovectví, klimatická změna a bezpečnost ve městech.

Kromě pravidelných nadnárodních setkání se představitelé měst a místní stakeholdeři sejdou také během Letní univerzity OP URBACT (URBACT Summer University). Tato stěžejní událost URBACTu, která spojuje více než 500 představitelů měst, vybaví sítě těmi správnými nástroji pro rozvoj integrovaných akčních plánů a zároveň je motivuje a inspiruje k prosazování změn ve městech.

Když se podíváme na 36 příkladů měst, identifikoval URBACT pět společných výzev, kterým města čelí pří zpracovávání integrovaných a udržitelných strategií rozvoje měst. Jedná se například o participaci, měření výkonnosti a veřejné zakázky. URBACT zveřejnil pro každou výzvu řadu návodů a nástrojů, které mohou města využít. 

Tyto nástroje jsou pouze předběžným náhledem pod pokličku připravovaného URBACT Toolbox, který bude k dispozici na našem webu na začátku roku 2020. Tento systém jednotného správního místa (tzv. one-stop-shop) shromáždí všechny testované nástroje nyní již osvědčené metody URBACT.

 

Video: Metoda URBACT ve třech minutách

Ve druhé polovině roku 2020 toho máme připraveno ještě víc. Našich 23 Sítí přenosu rozebralo příklady dobré praxe vedoucích měst s cílem zjistit, jak je nejlépe replikovat v jiných prostředích a kontextech. Sítě by tedy měly být připraveny sdílet své poznatky letos v létě se zbytkem světa!

Česká města zapojená do Sítí přenosu budou své aktivity v rámci sítě prezentovat 2. – 4. září 2020 při brněnském veletrhu URBIS.

Tyto příklady dobré praxe patří mezi 23 vybraných z celkem 97 vstupů předložených během otevřené výzvy mezi lety 2016 s 2017. Jinými slovy, toto šestiměsíční „období sdílení“ představí to nejlepší z nejlepších ze sítí URBACT – takže s námi zůstaňte naladěni!