You are here

URBACT-ohjelman IoTXchange -hanke hyödyntää esineiden internetiä kaupunkisuunnittelussa

Edited on

24 April 2020
Read time: 1 minute

IoTXchange-hanke käynnistyi lokakuussa 2019 Portugalissa Fundãon kaupungissa. Helmikuussa 2020 järjestetyssä hanketapaamisessa Uudessakaarlepyyssä IoTXchange -hanke siirtyi selvitysvaiheesta haasteellisempaan kehittämisvaiheeseen. Suomesta hankepartnerina on Åbo Akademi ja kohdekaupunkina Uusikaarlepyy.

IoTXchange-hankkeessa kehitetään asioiden internettiä (Internet of Things) kaupunkimuutoksen välineenä. Tavoitteena on luoda eurooppalainen kaupunkien verkosto, joka on sitoutunut esineiden internettiin perustuvien ratkaisujen hyödyntämiseen kaupunkisuunnittelussa. Erilaisten digitalisointisuunnitelmien avulla on mahdollista kehittää kaupunkisuunnittelua sellaiseksi, että elämänlaatuun kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota.

Toimintatapa ei lisää ainoastaan hankkeeseen osallistuvien pienten ja keskisuurien kaupunkien välistä yhteistyötä, vaan lisää myös URBACT-ohjelman tavoitteiden mukaisesti paikallisten sidosryhmien osallistumista ja sitoutumista kaupunkisuunnitteluun. Keskeistä hankkeessa on edesauttaa ja opastaa kaupunkisuunnittelua digitalisaation edistyessä. Suomesta hankkeeseen osallistuu Uusikaarlepyy.

Esineiden internetin hyödyntäminen kaupunkisuunnittelussa voi auttaa kaupunkeja lähentymään kuntalaisia, yrityksiä ja erilaisia järjestöjä. Sen hyödyntämisen edellytyksiä ovat riittävä teknologiainfrastruktuuri, asianmukaiset työtilat, tiedonvaihtoon ja -hankintaan perustuvat tapahtumat sekä muu sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö. Sovellusalat ovat monipuoliset sisältäen esimerkiksi jäte- tai vesihuollon, ilmanlaadun seurannan, matkailijoiden määrän seurannan tai liikenteen tarkkailun.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa toteutetun selvitysosan jälkeen kohdekaupungeissa siirrytään temaattiseen kehittämiseen. Hanketapaamisessa Uudessakaarlepyyssä tuli selväksi, että esineiden internet on vain tekniikka, joka kuitenkin auttaa kaupunkeja lähentymään kuntalaisia, yrityksiä ja muita sidosryhmiä. Selvitysosan ja hanketapaamisessa saadun asiantuntijapalautteen perusteella IoTXchange-hankkeeseen osallistuvilla kaupungeilla on hyvä mahdollisuudet onnistua tässä haastavassa tehtävässä.