You are here

URBACT projektu “Active NGOs” un “Re-grow City” pieredzes apmaiņas vizīte Alūksnē

Edited on

11 March 2020
Read time: 2 minutes

2020.gada 5.martā Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrā notika URBACT projektu “Active NGOs” un “Re-grow City” pieredzes apmaiņas vizīte. Pasākumā laikā ne tikai pārrunājām abu projektu aktualitātes un gaitas, bet arī uzzinājām par Alūksnes aktīvākajam nevalstiskajām organizācijām (NVO) un to sadarbību ar pašvaldību.

“Re-grow City” projekta partneri no vairākām Eiropas pilsētām pārņem labo praksi no Vācijas (Altenas). Dalībnieki sadalījās 2 grupās – daži nodarbojas ar NVO darbību un sabiedrības līdzdalību, citi - ar pop- up metodes pārņemšanu, ar mērķi aizpildīt tukšas vietas pilsētā. Pop - up metode sekmē uzņēmējdarbību, atvieglojot jauna biznesa uzsākšanu un palīdzot izvēlēties biznesa idejas novirzi. Protams, projektiem palīdz arī pilsētas pašvaldības – samazinot telpu īres maksu vai arī maksu par komunāliem pakalpojumiem.

Pirmais ar ko uzsāka savu darbību Alūksnes projekta pārstāvi bija publiskās tirdzniecības vietas, kas strādāja tūrisma sezonā - no maija līdz septembrim. Tad tika ieviests pilsētas jauninājums - tirdziņš “ModesBode”, piesaistot visus interesētus: gan vietējos iedzīvotājus, gan pilsētas viesus. “ModesBodes” pasākumā laikā ir iespēja apmeklēt ne tikai tirdziņu, bet arī koncertu un pat modes skates. Vēlāk sadarbībā ar Alūksnes Invalīdu biedrību un Alūksnes pensionāru biedrību “Sudrabs” tika organizēts “Labdarības tirdziņš”, ar mērķi pārdot biedrību rokdarbus.

Tad 2019. gadā novembrī tika atklāts pirmais “pop-up” salons, kurā šobrīd veiksmīgi strādā divas uzņēmējas – Madara Zaķe, kura darina kvalitatīvas bērnu rotaļlietas un Juliana Gruntej, kura sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus.

 

Alūksnes projekta plāni 2020. gadā:

  • lielākā sadarbība ar pilsētas biedrībām - labdarības tirdziņi un pasākumi
  • pop-up Sociālās rehabilitācijas centrs
  • jaunu uzņēmēju piesaistīšana.

Vairāk par projektu: https://urbact.eu/re-growcity

Savukārt projekts “Active NGOs” uzsāka savu darbību ar NVO nama atzīšanu par URBACT programmas Labas prakses piemēru (Good Practice). Projekta mērķis – attīstīt un pilnveidot NVO un pašvaldību sadarbības modeļus un dalīties ar Rīgas NVO nama pieredzi citās Eiropas pilsētu pašvaldībās.

Sākumā “Active NGOs” projektā tika izstrādāts NVO nama uzlabošanas plāns kopā ar starptautisko ekspertu un vietējo atbalsta grupu ieteikumiem. Galvenais fokusa punkts bija darbības un mērķa grupas paplašināšana, pakalpojumu pilnveidošana, sadarbības un tīklošanās veicināšana, komunikācijas pilnveidošana un sadarbības veicināšana ar Latvijas un ārzemju partneriem.

Svarīgākie Rīgas projekta 2020.gada plāni ir atvērt jaunu NVO nama filiālu un ierīkot sabiedriska transporta pieturu pie Rīgas NVO nama Ieriķu ielā.

Vairāk par projektu: https://urbact.eu/active-ngos

Pasākuma noslēgumā iepazināmies arī ar Alūksnes NVO atbalsta centra darbību, tā telpām un biedrībām, kas aktīvi darbojas.

Rakstu sagatavoja:

Anastasija Bizjajeva

URBACT Nacionālais kontaktpunkts Latvijā

Comments

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.