You are here

URBACT - Slovenská republika

Program URBACT už vyše desať rokov podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe. Ide o nástroj politiky súdržnosti EÚ v rámci cieľa európska územná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska. Celkový rozpočet programu URBACT III v aktuálnom období 2014 -2020 je 96,3 milióna eur. Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj miest vytváraním podmienok na to, aby mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných problémov, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy.

URBACT – Slovenské kontaktné miesto

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja
Matus
Zak

Ministerstvo zodpovedné za URBACT

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Erika
Horanská
Príklady dobrej praxe

Súvisiace siete

ARRIVAL CITIES

In September 2015, at what was the height of migration flows witnessed in the Europe since the Second World War, this Action Planning network began...

Procure

The goal of this Action Planning network was to explore how to harness the spending power through procurement of public and anchor institutions in...

Diet for a Green Planet

Food and agriculture accounts for a key part of global environmental challenges including climate change, biodiversity, nitrogen and phosphorus. Diet...
Nové programové obdobie URBACT IV (2021 - 2027) sa začína formovať a my potrebujeme vašu pomoc!
Prvým krokom plánovania nového programového obdobia je spustenie prieskumu "ANALÝZA POTRIEB MIEST" s cieľom zhromaždiť poznatky o záujmoch miest a porozumieť horúcim témam v rozvoji miest v Európe.
Mestské bytové politiky - novovytvorená spoločná činnosť UIA a URBACTu, ktorá sa zameriava na bývanie.
UIA - (Urban Innovative Actions) spolu s operačným programom URBACT uviedla v Portugalsku na Fóre miest 2020 (Cities Forum 2020) svoju novovytvorenú spoločnú činnosť, ktorá sa bude venovať bývaniu na úrovni miest.

Podujatia

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29