You are here

URBACT - Slovenská republika

Program URBACT už vyše desať rokov podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe. Ide o nástroj politiky súdržnosti EÚ v rámci cieľa európska územná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska. Celkový rozpočet programu URBACT III v aktuálnom období 2014 -2020 je 96,3 milióna eur. Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj miest vytváraním podmienok na to, aby mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných problémov, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy.

URBACT – Slovenské kontaktné miesto

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja
Slovenské kontaktné miesto
Matúš
Žák

Ministerstvo zodpovedné za URBACT

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Erika
Horanská
Príklady dobrej praxe

Súvisiace siete

Making Spend Matter

Making Spend Matter Transfer network explores how to use spend analysis as an evidence tool to enhance the impact of procurement by public / anchor...

Tourism-Friendly Cities

TOURISM-FRIENDLY CITIES is an Action Planning Network aimed at exploring how tourism can be made sustainable in medium-sized cities, reducing the...

Find your Greatness

Find your Greatness is a concept that reflects the most challenges addressed by AIM together with other EU local communities. Why Find your Greatness...
Prijatie Novej Lipskej charty a jej vykonávacieho dokumentu
TLAČOVÁ SPRÁVA (Bratislava, 1.december 2020)
Výzva na predkladanie návrhov pre pilotné projekty: UIA Transferové siete
Použite overenú metódu URBACT na pochopenie, prispôsobenie a prípravu opätovného použitia inovatívneho riešenia UIA!
Newsletter 06/2020 URBACT na Slovensku
Šieste tohtoročné vydanie nášho Newslettera bolo práve uverejnené.
Publikácia "AKČNÉ MESTÁ: PRÍBEHY, INŠPIRÁCIE" bola práve vydaná
Táto publikácia prináša niekoľko úspešných príbehov miest zapojených do OP URBACT, ktoré vyvolali miestne zmeny.

Podujatia

Events
M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31