You are here

URBACT - Slovenská republika

Program URBACT už vyše desať rokov podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe. Ide o nástroj politiky súdržnosti EÚ v rámci cieľa európska územná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska. Celkový rozpočet programu URBACT III v aktuálnom období 2014 -2020 je 96,3 milióna eur. Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj miest vytváraním podmienok na to, aby mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných problémov, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy.

URBACT – Slovenské kontaktné miesto

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Ministerstvo zodpovedné za URBACT

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Erika
Horanská
Príklady dobrej praxe

Súvisiace siete

LINKS

Reconciling patrimonial and environmental qualities to get a sustainable and desirable housing environment in the heart of the cities for a...

Nodus

Nodus is a project for a working group focused on the links between urban regeneration and spatial planning elements that influence regional...
Nástroj na vyhľadávanie partnerov, ktorý formuje budúce partnerstvá
V rámci otvorenej výzvy na tvorbu sietí pre akčné plánovanie (7. januára - 17. apríla 2019) vytvoril URBACT online databázu, ktorá pomáha mestám pri hľadaní partnerov.
poziv
Posledná výzva na tvorbu sietí pre akčné plánovanie je otvorená!
Nepremeškajte príležitosť nadviazať kontakty po celej Európe a zdieľať skúsenosti na špecifické témy s miestnymi aktérmi rozvoja vo Vašom meste.
Publikácia "Aktívne mestá - úspešné príbehy zmien" práve vydaná!
Participáciou v URBACT sieťach, 40 miest z celej Európy získalo užitočné a cenné informácie na témy ako ovplyvňovať obyvateľstvo k udržateľnejšej mestskej mobilite, tvorba pracovných miest a budovanie zručností, opätovné využitie nevyužívaných priestorov, adaptácia na zmenu klímy, verejné obstarávanie, digitálna transformácia, začlenenie migrantov, chudoba a udržateľné využívanie pôdy.

Article

Hľadáte ideálneho partnera pre Vaše mesto?

Stovky miest rôznej veľkostnej kategórie v celej EÚ majú iniciatívu vytvoriť fungujúce partnerstvá. Mestá majú možnosť do polovice apríla nájsť...

Podujatia

Events
M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
The deadline for inscriptions has been extended! URBACT will co-host an event with the City of Madrid as a part of its commitment to build cities’...