You are here

URBACT - Slovenská republika

Program URBACT už vyše desať rokov podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe. Ide o nástroj politiky súdržnosti EÚ v rámci cieľa európska územná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska. Celkový rozpočet programu URBACT III v aktuálnom období 2014 -2020 je 96,3 milióna eur. Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj miest vytváraním podmienok na to, aby mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných problémov, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy.

URBACT – Slovenské kontaktné miesto

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja

Ministerstvo zodpovedné za URBACT

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Erika
Horanská
Príklady dobrej praxe

Súvisiace siete

Diet for a Green Planet

Food and agriculture accounts for a key part of global environmental challenges including climate change, biodiversity, nitrogen and phosphorus. Diet...

LUMASEC

Land Use Management forSustainable European Cities

RUMOURLESS CITIES

The RUMOURLESS CITIES Transfer network is focused on the transfer of a good practice established by the municipality of Amadora which addresses a...
Publikácia "Aktívne mestá - úspešné príbehy zmien" práve vydaná!
Participáciou v URBACT sieťach, 40 miest z celej Európy získalo užitočné a cenné informácie na témy ako ovplyvňovať obyvateľstvo k udržateľnejšej mestskej mobilite, tvorba pracovných miest a budovanie zručností, opätovné využitie nevyužívaných priestorov, adaptácia na zmenu klímy, verejné obstarávanie, digitálna transformácia, začlenenie migrantov, chudoba a udržateľné využívanie pôdy.
INFODNI PRE SAMOSPRÁVU
Chcete vedieť, aké máte možnosti v čerpaní rôznych grantov v SR? Potrebujete aktuálne informácie z prvej ruky? Úrad vlády SR – odbor programov nadnárodnej spolupráce v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a ďalšími partnermi organizuje na jar 2019 sériu troch podujatí s názvom INFODNI PRE SAMOSPRÁVU, určených pre potenciálnych žiadateľov, ktorí majú záujem čerpať fondy či granty EÚ, avšak chýbajú im komplexné informácie o všetkých možnostiach.
Tvorba plánu mestskej mobility v spolupráci s občanmi
Poľské mesto Gdynia v spolupráci s URBACT miestnou podpornou skupinou navrhlo opatrenia na zredukovanie dopravných zápch, ktoré boli zároveň súčasťou plánu mestskej mobility. URBACT prepojil mesto s expertami a s ďalšími partnermi naprieč Európou, ktorí majú skúsenosti s riadením nákladnej dopravy.

News

INFODNI PRE SAMOSPRÁVU

Chcete vedieť, aké máte možnosti v čerpaní rôznych grantov v SR? Potrebujete aktuálne informácie z prvej ruky? Úrad vlády SR – odbor programov...

Podujatia

Events
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31