You are here

URBACT - Slovenská republika

Program URBACT už vyše desať rokov podporuje vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností medzi mestami po celej Európe. Ide o nástroj politiky súdržnosti EÚ v rámci cieľa európska územná spolupráca, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a národných zdrojov 28 členských štátov EÚ, Nórska a Švajčiarska. Celkový rozpočet programu URBACT III v aktuálnom období 2014 -2020 je 96,3 milióna eur. Hlavným cieľom programu je podporovať integrovaný a udržateľný rozvoj miest vytváraním podmienok na to, aby mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných problémov, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy.

URBACT – Slovenské kontaktné miesto

Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Sekcia bytovej politiky a mestského rozvoja
Slovenské kontaktné miesto
Matúš
Žák

Ministerstvo zodpovedné za URBACT

Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Erika
Horanská
Príklady dobrej praxe

Súvisiace siete

BioCanteens

BioCanteens Transfer Network is about ensuring the distribution of sustainable school meals in participating cities as a key lever towards the...

LUMASEC

Land Use Management forSustainable European Cities

Diet for a Green Planet

Food and agriculture accounts for a key part of global environmental challenges including climate change, biodiversity, nitrogen and phosphorus. Diet...
Publikácia "AKČNÉ MESTÁ: PRÍBEHY, INŠPIRÁCIE" bola práve vydaná
Táto publikácia prináša niekoľko úspešných príbehov miest zapojených do OP URBACT, ktoré vyvolali miestne zmeny.
Prijatie Novej Lipskej charty a jej vykonávacieho dokumentu
TLAČOVÁ SPRÁVA (Bratislava, 1.december 2020)
Newsletter 01/2021 URBACT na Slovensku
Prvé tohtoročné vydanie nášho Newslettera bolo práve uverejnené.
Výzva na predkladanie návrhov pre pilotné projekty: DRUHÁ VLNA TRANSFEROVÝCH SIETÍ
Použite overenú metódu URBACT na pochopenie, prispôsobenie a opätovné použitie osvedčených postupov, ktoré boli testované v prvom kole transferových sietí URBACT.
Výzva pre mestá k účasti v CZ&SK iniciatíve OnStage!
URBACT – SLOVENSKÉ KONTAKTNÉ MIESTO hľadá tri slovenské mestá pre pilotnú česko-slovenskú iniciatívu OnStage pripravovanú v rámci medzinárodného programu URBACT!

Podujatia

Events
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30