You are here

URBACT uruchamia sieć CZR / SDG!

Edited on

08 April 2021
Read time: 2 minutes

Sieć pilotażowa miast wdrażających Cele Zrównoważonego Rozwoju - CZR (Sustainable Development Goals – SDG) w partnerstwie z CEMR.

Istnieje pilna potrzeba podjęcia działań na poziomie lokalnym w związku z Agendą ONZ 2030. Rok 2030 nie jest tak odległy, a nowa sieć URBACT zajmująca się wdrażaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na poziomie lokalnym odegra ważną rolę w przyspieszeniu tego procesu. Przez prawie 2 lata program URBACT, we współpracy z CEMR, wspierał będzie 19 miast różnej wielkości w procesie uczenia się od siebie nawzajem, aby osiągnąć cele rozwojowe dla zrównoważonych miast.

 

CZR w miastach – zamysł który nam przyświeca

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami URBACT i CEMR, 9 marca 2021 r. Komitet Monitorujący URBACT zatwierdził sieć zajmującą się wdrażaniem Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Głównym celem sieci jest wymiana doświadczeń między miastami pilotażowymi oraz współpraca z innymi miastami europejskimi i międzynarodowymi, budowanie potencjału w zakresie procesu wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (CZR / SDG) na ich obszarach oraz opracowanie narzędzi do wdrażania CZR. Sieć ma również na celu wzmocnienie synergii pomiędzy URBACT, CEMR, UE i organizacjami międzynarodowymi w dążeniu do osiągnięcia tych samych celów.

Metoda

Sieć ta będzie wspierać grupę 19 miast UE, wykorzystując metodę URBACT zintegrowanego i partycypacyjnego uczenia się poprzez działanie, w kilku następujących po sobie fazach:

  • Rozpoczęcie (marzec-kwiecień 2021 r.)
  • Diagnoza (maj-lipiec)
  • Tworzenie wizji (sierpień-listopad 2021 r.)
  • Planowanie działań (grudzień 2021 - maj 2022)
  • Ustalenie wskaźników i sfinalizowanie ZPD – Zintegrowanych Planów Działania dla każdego z miast (czerwiec 2022 - połowa listopada 2022)
  • Finał (połowa listopada/grudzień 2022 r.)

Pierwszy etap będzie koncentrował się na diagnozie i wizji, aby pomóc miastom określić miejsce, w którym się obecnie znajdują i gdzie chciałyby się znaleźć w związku z wdrażaniem CZR.

Drugi etap skupi się na dotarciu do miejsca, do którego chcą dojść dzięki współprojektowaniu działań, ustanowienie ram rezultatów do osiągnięcia, sfinalizowanie planów działania i przygotowanie do ich wdrożenia.

Sieć zapewni partnerom możliwość nauczenia się, jak korzystać z narzędzia samooceny RFSC w procesie wdrażania CZR na poziomie lokalnym przez cały czas trwania projektu, począwszy od tłumaczenia CZR na kontekst lokalny, poprzez identyfikację priorytetów i wizualizację, aż po mapowanie działań lokalnych i wdrażanie systemu monitorowania CZR.

Wykorzystanych zostanie kilka innych narzędzi i metod z zestawu Narzędziownika URBACT (URBACT Toolbox), jak również z innych źródeł zewnętrznych. Opracowane zostaną też lokalne działania zwiększające świadomość w celu nawiązania kontaktu z lokalnymi interesariuszami i utworzenia silnej Lokalnej Grupy URBACT.

Na poziomie lokalnym każde miasto utworzy Lokalną Grupę URBACT (LGU) i opracuje Zintegrowany Plan Działania (ZPD) wraz ze swoją LGU.

Na poziomie sieci ekspert wiodący opracuje ocenę stanu wyjściowego i pomoże określić niektóre kluczowe produkty związane z metodą i etapami planowania działań lub z treścią związaną z tematami lub historiami miast.

Partnerzy

Prowadzona przez miasto Tallinn sieć skupia wyważone geograficznie zrównoważone i zróżnicowane partnerstwo miast (w tym jedno miasto polskie, przyp. tłum.):

Litwa

 Kłajpeda

Niemcy

Solingen

Włochy

Reggio Emilia

Estonia

Tallin (Partner Wiodący)

Holandia

Schiedam

Belgia

Mouscron

Portugalia

Braga

Irlandia

Trim

Chorwacja

Ozalj

Słowacja

Bratysława

Grecja

Heraklion

Czechy

Jihlava

Hiszpania

Manresa

Polska

Dzierżoniów

Węgry

Veszprém

Wielka Brytania

Glasgow

Francja

CdA La Rochelle

Swecja

Gävle

Bułgaria

Wielki Presław

 

Wszystkie 19 miast zaangażowanych w tę sieć wykazało się dużą motywacją do systematycznego wdrażania CZR na poziomie lokalnym. Partnerstwo składa się z 19 miast z różnych krajów, o różnej wielkości i o odmiennym charakterze (obszary metropolitalne, stolice, miasta małe/średnie, miasta kurczące się itp.). Porównując realia w tych miastach przez pryzmat ich różnorodności, możliwe będzie dzielenie się wieloma pomysłami i rozwiązaniami i wykorzystanie ich w tym wymagającym wyzwaniu. Wyniki będą również istotne dla bardzo szerokiego grona odbiorców spoza sieci.

Jak przewidziano w planie pracy, miasta-latarnicy z obszaru UE i obszaru Partnerstwa Wschodniego (PW) wraz z miastami z globalnego Południa będą zapraszane na seminaria internetowe lub spotkania, aby zapewnić bezpośredni wkład wiedzy i informacji zwrotnych.

W nadchodzących miesiącach będzie wiele okazji do dzielenia się wynikami z szerszą publicznością, w tym podczas Forum Politycznym Wysokiego Szczebla w sprawie Zrównoważonego Rozwoju w lipcu 2021 r., Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w październiku 2021 r., podczas COP26 w listopadzie 2021 r. lub podczas Światowego Forum Miejskiego 11 w Katowicach w czerwcu 2022 r.

-

Spotkanie inauguracyjne sieci odbędzie się w trzech sesjach w dniach 13, 14 i 21 kwietnia 2021 r.

Śledź aktualizacje!