You are here

URBACT usnadňuje přenos dobré praxe do měst na národní úrovni

Edited on

17 August 2021
Read time: 4 minutes

Operační program URBACT zahájil 5 národních iniciativ, jejichž cílem je šíření dobré praxe na národní úrovni. Města se zkušenostmi získanými v sítích URBACT, předávají svou nabytou dobrou praxi dále do 5-7 měst ve své zemi, která se projektů OP URBACT III doposud neúčastnila. Pomocí tohoto procesu se prověří možnosti, které přenos dobré praxe mezi městy na národní úrovni může přinést.

5 níže vyjmenovaných iniciativ spravují Národní kontaktní místa OP URBACT (NUP = National URBACT Point) z České republiky, Slovenska, Estonska, Irska, Itálie a Slovinska. Tato kontaktní místa určila 5 měst se zkušeností z OP URBACT (Brno, Tallinn, Cork, Mantova, Idrija) ochotných předat svoji dobrou praxi do dalších měst. 

Od června 2021 do prosince 2022 se všechna zapojená města spolu s Národními kontaktními místy a experty URBACT budou setkávat online i osobně, aby zjistili, jak nejsnáze předat dobrou praxi v daném městě, a vytvoří tzv. skupinu místních aktérů URBACT, aby společně připravili plán přenosu a implementovali akce spojené se sdílenou praxí. Na každou iniciativu dohlíží minimálně jeden expert URBACT z hlediska metodologického a tematického přístupu. Zatímco iniciativy koordinované Národními kontaktními místy URBACT budou končit v prosinci 2022, očekává se, že činnosti na lokální úrovni budou pokračovat i nadále. 

S rozpočtem 111 000 eur na iniciativu vedenou Národními kontaktními místy nejsou zapojená města zatížena žádnou administrativou ani finančními náklady v souvislosti se setkáními, konzultacemi, školeními a vedením experty URBACT a sekretariátem URBACT. Koncept iniciativ si je vědom potenciálu nabytých zkušeností a podporuje města v dalším přenosu dobré praxe na další účastníky ve svých zemích.

5 národních iniciativ

Země

Město přenosu

Síť

URBACT

Přenášená praxe

Česká republika a Slovensko

Brno

ONSTAGE

Zapojuje studenty ze sociálně vyloučených oblastí, mj. romskou menšinu do společnosti, prostřednictvím výuky hudby jako jeden z nástrojů sociálních změn

Estonsko

Tallinn

ON BOARD

Vytváření holistického vzdělávacího prostředí pro studenty za účasti nevládních organizací, podnikatelů a dalších místních aktérů (tzv. síť vzdělávacích inovací)

Irsko

Cork

Playful Paradigm

Představení příležitostí ke hře po celém městě pro sociální, environmentální a ekonomické výhody

Itálie

Mantova

C-Change

Zapojení a odborná příprava odvětví umění a kultury s cílem přispět v boji proti změně klimatu

Slovinsko

Idrija

Re-growCity

Zřízení platformy nevládních organizací pro propojení občanů v nouzi s různými iniciativami a službami

 

Proč jít na národní úroveň?

Tyto iniciativy se snaží vypořádat s několika výzvami:

  1. Nedostatek zdrojů na místní úrovni k účasti v EU programech jako je URBACT: tyto iniciativy se snaží zapojit malá až středně velká města, která do teď neměla dostatečnou kapacitu a prostředky (zaměstnanci, anglicky mluvící koordinátoři, dovednosti v oblasti řízení projektů atd.), aby se mohla účastnit sítí URBACT. Převaha menších měst je při pohledu na zapojená města zřejmá: z 32 měst zahrnutých v 5 iniciativách nepřesahuje v 21 (neboli 65 % z nich) počet obyvatel 50 000 lidí, 8 (25 % z nich) má mezi 50 – 100 000 obyvateli, 2 jsou středně velká (100 000 – 250 000 obyv.) a pouze jedno je větší (Ostrava-Jih se 284 000 obyvateli).    
  2. Přilákat města, která zatím neprofitovala nebo nebyla obeznámena s programem URBACT a zvýšit jejich sebevědomí a motivaci k účasti v dalších výzvách URBACT.
  3. Budovat kapacity měst doposud nezapojených v programu URBACT integrovanější a participativní cestou.
  4. Právní a kulturní rámec: v porovnání se sítěmi URBACT bude takový převod/přizpůsobení na národní úrovni pravděpodobně snazší díky jednotnému právnímu rámci země, jednotnému jazyku (tato hypotéza bude ještě potvrzena po vyhodnocení)
  5. Pokud bude těchto 5 národních iniciativ úspěšných, program URBACT IV může v budoucnu zvažovat přenos více i obsahově jiných dobrých praxí do více zemí.

Zapojená města (počet obyvatel):

Česká republika: Ostrava-Jih (285 000), Plzeň (175 000), Neratovice (16 000),

Slovensko: Trenčín (55 725), Banská Bystrica (78 758), Lučenec (28 090), Nitra (77 603), 

Estonsko: Elva (5 669), Kambja (689), Kohila (3 210), Narva (57 130), Rae (602), Saue (5 731), Viru-Nigula (327)

Irsko: Donegal Town (County Donegal) (2 618), Sligo Town (County Sligo) (19 199), Rush (County Fingal) (9 231), Portlaoise (County Laois) (20 050), Rathdrum (County Wicklow) (1 486), 

Itálie: Rovereto (40 332), Cuneo (56 072), Ferrara (132 000), Siena (53 772), Avellino (54 561), Corigliano-Rossano (74 896), Sestri Levante (18 512) 

Slovinsko: Bohinj (5 202), Bovec (1 613), Ormož (12 560), Podlehnik (1 899), Radenci (5 230), Razkrižje (260)

Národní iniciativa OnStage v Česku a na Slovensku

Národní kontaktní místa URBACT pro Českou a Slovenskou republiku spolupracují na Národní iniciativě OnStage, do jejíhož čela bylo vybráno město Brno. Jeho dobrou praxi budou přebírat Plzeň, Ostrava-Jih a Neratovice z Česka a Trenčín, Nitra, Bánská Bystrica a Lučenec ze Slovenska. Brno tuto dobrou praxi převzalo od španělského města L´Hospitalet, ve kterém se pomocí hudební výuky podařilo zvýšit zájem studentů o hudbu a také tímto způsobem začlenit do kolektivu i studenty ze sociálně vyčleněných oblastí. 

Koncem června Národní kontaktní místa ČR a SR společně připravily úvodní online setkání se zástupci měst, experty URBACT a dalšími zainteresovanými stranami. Účastnili se i představitelé konkrétních škol, které se chtějí do výzvy zapojit, z čehož bylo zřejmé, že je o iniciativu zájem. 

V průběhu léta jsou na programu osobní setkání, z nichž první již proběhlo v červenci se zástupci městského obvodu Ostrava-Jih. Na srpen a začátek září jsou naplánovány návštěvy zbývajících českých a slovenských měst. Online setkání jsou jistě přínosná, ale osobní schůzky se ukazují jako nenahraditelný komunikační prvek, pomocí kterého lze snáze zodpovědět otázky zástupců měst, kteří s programem URBACT zatím nemají zkušenosti. Z těchto setkání čerpají i zástupci programu URBACT. Díky zpětné vazbě se mohou do budoucna lépe připravit na otázky a situace, které mohou nastat u ostatních měst. Tímto způsobem se od sebe obě strany vzájemně učí, zlepšují společnou komunikaci, a i to je přínosem pro budoucí spolupráci. Během následujících měsíců budou zapojená města vybírat vhodné školy a kantory, dále by se měly ve městech utvořit skupiny místních aktérů, které budou spolupracovat s Národními kontaktními místy a experty URBACT na úspěšné realizaci projektu.

Pro lepší představu, jakým způsobem v Brně funguje dobrá praxe španělské školy a jak by měla přibližně vypadat u zapojených měst, Národní kontaktní místa ČR a SR na listopad plánují společné setkání zástupců všech zúčastněných měst přímo v Brně. Kromě návštěv škol zapojených do projektu, budou mít zástupci měst příležitost si navzájem poreferovat o překážkách, které je během projektu zatím potkaly a tímto způsobem si poradit, sdílet, co se jim osvědčilo, nebo naopak nepovedlo. 

V první polovině roku 2022 budou skupiny místních aktérů spolu s experty URBACT pracovat na pilotních programech pro studenty. Během léta 2022 pak proběhne příprava pro jejich spuštění, které je plánováno na začátek školního roku 2022/2023.