You are here

URBACT - Česká republika

V České republice, stejně tak jako v ostatních zemích, města představují dlouhodobě klíčový prvek rozvoje konkurenceschopnosti. Program URBACT je jedním z nástrojů, který je v ČR k rozvoji měst využíván.

Národní kontaktní místo programu URBACT

Funkci Národního kontaktního místa Operačního programu URBACT III v České republice vykonává odbor regionální politiky MMR ČR.
Eliška
Pilná
Markéta
Horská

Gesční ministerstvo pro URBACT

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
František
Kubeš
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Eliška
Pilná

Související sítě

TechTown

By exploring how small and medium sized cities can maximise the job creation potential of the digital economy, this Action Planning network examined...

CityMobilNet

Cities that suffer from congestion, emission loads, social exclusion and, lastly decrease of the quality of life, have gathered in this Action...

JobTown 2

Innovative, Practical Approaches to Tackling Youth Unemployment
Poslední výzva OP URBACT III pro Sítě měst je nyní otevřena!
Nenechte si ujít tuto příležitost zapojit se společně s dalšími kolegy z měst z celé Evropy, spolupracovat s místními stakeholdery a experimentovat ve vašem městě.
Publikace „Města v akci – příběhy změn“ byla právě vydána!
Objevte jak 40 měst z celé Evropy, zapojených do Operačního programu URBACT, přineslo pozitivní dopad pro své občany v oblasti městské mobility, pracovních míst a dovedností, opětovného využívání opuštěných prostor, přizpůsobení se klimatu, zadávání veřejných zakázek, digitálního přechodu, začleňování migrantů, chudoby a udržitelného využití půdy.
23 Sítí přenosu OP URBACT III se vydalo do druhé fáze své cesty!
Dne 4. prosince 2018 schválil Monitorovací výbor OP URBACT 23 Sítí přenosu pro Fázi 2.

News

Informační den k nově otevřené výzvě

Při příležitosti otevření další výzvy pořádá Národní kontaktní místo OP URBACT informační den. Ten se uskuteční dne 25. ledna 2019 na Ministerstvu...

Akce

Events
M T W T F S S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
The deadline for inscriptions has been extended! URBACT will co-host an event with the City of Madrid as a part of its commitment to build cities’...