You are here

URBACT – Česká republika

V České republice, stejně tak jako v ostatních zemích, města představují dlouhodobě klíčový prvek rozvoje konkurenceschopnosti. Program URBACT je jedním z nástrojů, který je v ČR k rozvoji měst využíván.

Národní kontaktní místo programu URBACT

Funkci Národního kontaktního místa Operačního programu URBACT III v České republice vykonává odbor regionální politiky MMR ČR.
Jan
Jelínek
Markéta
Horská

Gesční ministerstvo pro URBACT

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Související sítě

CityLogo

CityLogo is a transnational learning experience on citybranding and -marketing in modern urban politics. It is about a better positioning of cities...

URBinclusion

Socioeconomic disparities and other forms of inequalities are a major issue in European cities which are threatened by social polarisation increase...

Creative Clusters

The starting assumption of the project is that creativity can act as a driving force for economic development of small urban centres and not only of...
Výzva pro města k účasti v česko-slovenské iniciativě OnStage programu URBACT!
Ministerstvo pro místní rozvoj hledá čtyři česká města pro pilotní česko-slovenskou iniciativu OnStage připravovanou v rámci mezinárodního programu URBACT! Zapojená města budou mít jedinečnou příležitost čerpat z dobré praxe Brna, které v rámci evropské sítě OnStage aplikovalo unikátní metodu využití hudby pro integraci studentů ze sociálně ohrožených skupin. Národní iniciativa OnStage bude zahájena od června 2021 a potrvá do prosince 2022. Možnost zapojení do iniciativy je otevřená českým městům, která projeví zájem o přenos dobré praxe Brna do 30. dubna!
Budoucnost Integrovaných územních investic ITI
Integrované územní investice, častěji známé jen pod anglickou zkratkou ITI – Integrated Territorial Investment – se dotýkají každodenního života většiny obyvatel Česka, kteří o jejich existenci však nemusí mít nejmenší tušení. ITI stojí v pozadí široké škály aktivit, od rekonstrukcí národních kulturních památek, nákupů moderních trolejbusů a autobusů, rozšiřování kapacit tříd škol a školek až po podporu špičkových vědeckých týmů či vědeckotechnických parků, a přináší více než 30 miliard Kč ze zdrojů EU, které doplňuje přes 10 miliard Kč z rozpočtů českých měst, státu a soukromých subjektů. Přesto představují pojem srozumitelný jen omezenému okruhu odborníků a prakticky neznámý laické veřejnosti.
Seznamte se s Novou lipskou chartou!
Dne 30. listopadu 2020 byla na neformálním ministerském setkání schválena „Nová lipská charta – Využití transformativní schopnosti měst pro obecné blaho“ a její Implementační dokument.

News

Seznamte se s Novou lipskou chartou!

Dne 30. listopadu 2020 byla na neformálním ministerském setkání schválena „Nová lipská charta – Využití transformativní schopnosti měst pro obecné...

Události

Events
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30