You are here

URBACT – Česká republika

V České republice, stejně tak jako v ostatních zemích, města představují dlouhodobě klíčový prvek rozvoje konkurenceschopnosti. Program URBACT je jedním z nástrojů, který je v ČR k rozvoji měst využíván.

Národní kontaktní místo programu URBACT

Funkci Národního kontaktního místa Operačního programu URBACT III v České republice vykonává odbor regionální politiky MMR ČR.
Jan
Jelínek
Markéta
Horská

Gesční ministerstvo pro URBACT

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Související sítě

BioCanteens#2

BioCanteens#2 Transfer Network is about ensuring the distribution of sustainable school meals in participating cities as a key lever towards the...

Gen-Y City

Over the last decades, younger people have increasingly chosen to live in urban areas, whilst the share of older residents in cities has generally...

Cities4CSR

The project’s main aim is to unlock opportunities in order to improve our cities. The Action Planning Network of CITIES4CSR has identified in...
Brno využívá hudbu jako cestu k integraci
Skupinovou výuku hudby vyzkoušelo Brno na svých základních školách i navzdory covidu. Po vzoru španělského města L’Hospitalet bude svou zkušenost přenášet do dalších měst v Česku i na Slovensku. Projekt OnStage Brno byl vybrán v konkurenci evropských projektů jako příklad dobré a přenositelné praxe.
URBACT usnadňuje přenos dobré praxe do měst na národní úrovni
Operační program URBACT zahájil 5 národních iniciativ, jejichž cílem je šíření dobré praxe na národní úrovni. Města se zkušenostmi získanými v sítích URBACT, předávají svou nabytou dobrou praxi dále do 5-7 měst ve své zemi, která se projektů OP URBACT III doposud neúčastnila. Pomocí tohoto procesu se prověří možnosti, které přenos dobré praxe mezi městy na národní úrovni může přinést.
Ostrava v projektu Com.Unity.Lab podporuje sousedské aktivity na sídlištích
Ostrava se díky programu URBACT stala součástí sítě pro sdílení a předávání zkušeností, a podílela se tak na studiu osvědčených postupů města Lisabon zaměřených na urbanistické výzvy v sociálně znevýhodněných oblastech pomocí integrovaného přístupu.

Article

Brno využívá hudbu jako cestu k integraci

Skupinovou výuku hudby vyzkoušelo Brno na svých základních školách i navzdory covidu. Po vzoru španělského města L’Hospitalet bude svou zkušenost...

Události

M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30