You are here

URBACT - Česká republika

V České republice, stejně tak jako v ostatních zemích, města představují dlouhodobě klíčový prvek rozvoje konkurenceschopnosti. Program URBACT je jedním z nástrojů, který je v ČR k rozvoji měst využíván.

Národní kontaktní místo programu URBACT

Funkci Národního kontaktního místa Operačního programu URBACT III v České republice vykonává odbor regionální politiky MMR ČR.
Markéta
Horská

Gesční ministerstvo pro URBACT

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
František
Kubeš
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Související sítě

URBAMECO

URBAMECO network focused on strategies and projects that can foster sustainable integrated regeneration of critical urban areas of disadvantage with...

OPENCities

Explore how cities can attract and retain migrant populations and what initiatives cities can employ to make themselves a popular choice with...

Tropa Verde

Tropa Verde is a Transfer network to encourage environmentally responsible behaviour that empowers citizens to reuse and recycle. Combining web...
První informace o proběhlé výzvě pro Sítě měst OP URBACT
Výzva pro sítě měst OP URBACT (Action Planning Network call) byla uzavřena 17. dubna 2019. Jsme velice rádi, že jsme obdrželi 62 žádostí!
Publikace „Města v akci – příběhy změn“ byla právě vydána!
Objevte jak 40 měst z celé Evropy, zapojených do Operačního programu URBACT, přineslo pozitivní dopad pro své občany v oblasti městské mobility, pracovních míst a dovedností, opětovného využívání opuštěných prostor, přizpůsobení se klimatu, zadávání veřejných zakázek, digitálního přechodu, začleňování migrantů, chudoby a udržitelného využití půdy.
23 Sítí přenosu OP URBACT III se vydalo do druhé fáze své cesty!
Dne 4. prosince 2018 schválil Monitorovací výbor OP URBACT 23 Sítí přenosu pro Fázi 2.

News

Informační den k nově otevřené výzvě

Při příležitosti otevření další výzvy pořádá Národní kontaktní místo OP URBACT informační den. Ten se uskuteční dne 25. ledna 2019 na Ministerstvu...

Akce

Events
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31