You are here

URBACT - Česká republika

V České republice, stejně tak jako v ostatních zemích, města představují dlouhodobě klíčový prvek rozvoje konkurenceschopnosti. Program URBACT je jedním z nástrojů, který je v ČR k rozvoji měst využíván.

Národní kontaktní místo programu URBACT

Funkci Národního kontaktního místa Operačního programu URBACT III v České republice vykonává odbor regionální politiky MMR ČR.
Jan
Jelínek
Markéta
Horská

Gesční ministerstvo pro URBACT

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Související sítě

RegGov

Develop and implement new integrated strategies for a sustainable development at neighbourhood level.

Stay Tuned

European cities face higher levels of Early Leaving from Education and Training (ELET) than their national averages, meaning that some urban areas...

CityCentreDoctor

The cities of this Action Planning network were challenged to identify the urban issues relate to their city centre, analyse perceptions and reality...
Inovativní přístup k využívání prázdných míst a budov ve městech
Jak vidí zapojení Ostravy do projektu REFILL projektová manažerka Kateřina Bonito a její kolegové z Kanceláře Refill – Tomáš Zetek a Lenka Hochová? V programu URBACT spolupracují evropská města na společných cílech a vzájemně se učí, jak lépe přistupovat k rozvoji měst. Ostrava se zapojila do projektu REFILL s cílem o nalezení nového využití pro prázdná místa a budovy, které již neslouží ke svému původnímu účelu. Jejich opětovné využití by přitom mohlo velmi jednoduchým způsobem zlepšit image města a spokojenost obyvatel. Dočasné užívání je vhodné pro oživení městských čtvrtí a poskytuje také podporu nápadům, které potřebují čas na rozvoj.
Inspirace z českých měst - v digitální (po)době
Ve spolupráci s českými městy jsme pro Vás připravili stručnou publikaci o jejich úspěšných projektech v Sítích měst v operačním programu URBACT III. Jednotlivé projekty byly zaměřeny např. na oživení maloobchodu a center měst, dočasné využívání prázdných budov, boj se sociálním vyloučením, předejití rozrůstání měst do volné krajiny a na mnoho dalších problémů, které trápí města po celé Evropě.
Více o metodě URBACT
Od roku 2002 již více než tisíc měst v EU zapojených do Operačního programu URBACT využilo přidanou hodnotu mezinárodní spolupráce, přenosu příkladů dobré praxe za hranice národních států a zapojení veřejnosti do tvorby politik. URBACT i nadále pokračuje ve vytváření kontaktů mezi městy a pomáhá jim tak uskutečňovat změny na místní úrovni.

Article

Více o metodě URBACT

Od roku 2002 již více než tisíc měst v EU zapojených do Operačního programu URBACT využilo přidanou hodnotu mezinárodní spolupráce, přenosu příkladů...

Události

Events
M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
Register now for UIA and URBACT's web conference on 24 April