You are here

URBACT - Česká republika

V České republice, stejně tak jako v ostatních zemích, města představují dlouhodobě klíčový prvek rozvoje konkurenceschopnosti. Program URBACT je jedním z nástrojů, který je v ČR k rozvoji měst využíván.

Národní kontaktní místo programu URBACT

Funkci Národního kontaktního místa Operačního programu URBACT III v České republice vykonává odbor regionální politiky MMR ČR.
Jan
Jelínek
Markéta
Horská

Gesční ministerstvo pro URBACT

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Související sítě

JOBTOWN

A European Network of Local Partnerships for the Advancement of Youth Employment and Opportunity

RUMOURLESS CITIES

The RUMOURLESS CITIES Transfer network is focused on the transfer of a good practice established by the municipality of Amadora which addresses a...
23 Sítí měst se vydává do 2. fáze své cesty!
Monitorovací výbor OP URBACT dne 7. května oficiálně potvrdil postoupení všech dosavadních Sítí měst do druhé fáze!
Jak můžeme zkvalitnit stávající dopravní infrastrukturu?
Historie lidstva je historií dopravní infrastruktury. Jejím základním cílem vždy bylo spojovat občany, propojovat jednotlivá sídla a strukturovat území. Bez cest, mostů, tunelů a silnic by se nemohlo nic uskutečnit.
Jak se evropská města vypořádávají s COVID-19?
Zatímco koronavirová pandemie velmi ovlivnila náš dosavadní způsob života, města nám ukazují svou odolnost.

Události

Events
M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31