You are here

URBACT – Česká republika

V České republice, stejně tak jako v ostatních zemích, města představují dlouhodobě klíčový prvek rozvoje konkurenceschopnosti. Program URBACT je jedním z nástrojů, který je v ČR k rozvoji měst využíván.

Národní kontaktní místo programu URBACT

Funkci Národního kontaktního místa Operačního programu URBACT III v České republice vykonává odbor regionální politiky MMR ČR.
Jan
Jelínek
Markéta
Horská

Gesční ministerstvo pro URBACT

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Související sítě

WIT

This Transfer network focus on Higher education and knowledge economy, both have become a global competition for talent. Whereas the main European...

OPENCities

Explore how cities can attract and retain migrant populations and what initiatives cities can employ to make themselves a popular choice with...

RetaiLink

This Action Planning network created strategic plans to enhance the competitiveness of small and/or independent retail businesses, considering them a...
URBACT usnadňuje přenos dobré praxe do měst na národní úrovni
Operační program URBACT zahájil 5 národních iniciativ, jejichž cílem je šíření dobré praxe na národní úrovni. Města se zkušenostmi získanými v sítích URBACT, předávají svou nabytou dobrou praxi dále do 5-7 měst ve své zemi, která se projektů OP URBACT III doposud neúčastnila. Pomocí tohoto procesu se prověří možnosti, které přenos dobré praxe mezi městy na národní úrovni může přinést.
Ostrava v projektu Com.Unity.Lab podporuje sousedské aktivity na sídlištích
Ostrava se díky programu URBACT stala součástí sítě pro sdílení a předávání zkušeností, a podílela se tak na studiu osvědčených postupů města Lisabon zaměřených na urbanistické výzvy v sociálně znevýhodněných oblastech pomocí integrovaného přístupu.
Umožnění společné správy v postkomunistickém městě: Příběh z Prešova
Před zapojením do Sítě přenosu Civic eState si město Prešov neuvědomovalo možnosti, které program URBACT nabízí. Toto slovenské město se do té doby věnovalo projektům založeným na aktivní účasti místních komunit jen v minimální míře.

Article

Brno využívá hudbu jako cestu k integraci

Skupinovou výuku hudby vyzkoušelo Brno na svých základních školách i navzdory covidu. Po vzoru španělského města L’Hospitalet bude svou zkušenost...

Události

M T W T F S S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30