You are here

URBACT – Česká republika

V České republice, stejně tak jako v ostatních zemích, města představují dlouhodobě klíčový prvek rozvoje konkurenceschopnosti. Program URBACT je jedním z nástrojů, který je v ČR k rozvoji měst využíván.

Národní kontaktní místo programu URBACT

Funkci Národního kontaktního místa Operačního programu URBACT III v České republice vykonává odbor regionální politiky MMR ČR.
Jan
Jelínek
Markéta
Horská

Gesční ministerstvo pro URBACT

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Související sítě

MAPS

The Action Planning network MAPS (Military Assets as Public Spaces) was focused on enhancing former military heritage as key elements for sustainable...

ENTER.HUB

ENTER.HUB promotes the role of railway hubs/multimodal interfaces of regional relevance in medium cities as engines for integrated urban development...

Active Travel Network

The basic goal of the project is to set up a network of international partners to encourage Active Travel in cities as appropriate means of transport...
Výzva pro města k účasti v česko-slovenské iniciativě OnStage programu URBACT!
Ministerstvo pro místní rozvoj hledá čtyři česká města pro pilotní česko-slovenskou iniciativu OnStage připravovanou v rámci mezinárodního programu URBACT! Zapojená města budou mít jedinečnou příležitost čerpat z dobré praxe Brna, které v rámci evropské sítě OnStage aplikovalo unikátní metodu využití hudby pro integraci studentů ze sociálně ohrožených skupin. Národní iniciativa OnStage bude zahájena od června 2021 a potrvá do prosince 2022. Možnost zapojení do iniciativy je otevřená českým městům, která projeví zájem o přenos dobré praxe Brna do 30. dubna!
Budoucnost Integrovaných územních investic ITI
Integrované územní investice, častěji známé jen pod anglickou zkratkou ITI – Integrated Territorial Investment – se dotýkají každodenního života většiny obyvatel Česka, kteří o jejich existenci však nemusí mít nejmenší tušení. ITI stojí v pozadí široké škály aktivit, od rekonstrukcí národních kulturních památek, nákupů moderních trolejbusů a autobusů, rozšiřování kapacit tříd škol a školek až po podporu špičkových vědeckých týmů či vědeckotechnických parků, a přináší více než 30 miliard Kč ze zdrojů EU, které doplňuje přes 10 miliard Kč z rozpočtů českých měst, státu a soukromých subjektů. Přesto představují pojem srozumitelný jen omezenému okruhu odborníků a prakticky neznámý laické veřejnosti.
Seznamte se s Novou lipskou chartou!
Dne 30. listopadu 2020 byla na neformálním ministerském setkání schválena „Nová lipská charta – Využití transformativní schopnosti měst pro obecné blaho“ a její Implementační dokument.

News

Seznamte se s Novou lipskou chartou!

Dne 30. listopadu 2020 byla na neformálním ministerském setkání schválena „Nová lipská charta – Využití transformativní schopnosti měst pro obecné...

Události

Events
M T W T F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30