You are here

URBACT - Česká republika

V České republice, stejně tak jako v ostatních zemích, města představují dlouhodobě klíčový prvek rozvoje konkurenceschopnosti. Program URBACT je jedním z nástrojů, který je v ČR k rozvoji měst využíván.

Národní kontaktní místo programu URBACT

Funkci Národního kontaktního místa Operačního programu URBACT III v České republice vykonává odbor regionální politiky MMR ČR.
Jan
Jelínek
Markéta
Horská

Gesční ministerstvo pro URBACT

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Související sítě

ON BOARD

Local Governments are leverages of educational innovation. We are aware of the opportunities & the needs in the city, we have a privileged...

AGRI-URBAN

Rethinking Agri-food production in small and medium-sized European cities is the aim of this Action Planning network. Agri-food production is a...

EVUE

Electric Vehicles in Urban Europe focuses on the development of integrated, sustainable strategies and dynamic leadership techniques for cities to...
Brno a URBACT se zaměřily na oživení nevyužitých a periferních částí města
Chcete se dozvědět, jak fungovalo spojení Brna a URBACTu s cílem oživení okrajových částí města? V následujícím článku se podíváme na projekt sub>urban města Brna cílící na zatraktivnění městského prostoru pro obyvatele. Své zkušenosti s námi za město Brno sdílely Kateřina Pavlíková a Martina Pacasová.
Jak mohou města lépe přistupovat k vodě a těžit z ní?
Česká města v současnosti řeší problémy spojené s klimatickými změnami, nedostatkem vody v půdě, či její nárazový přebytek za přívalových dešťových srážek. K vodě ve městech se často přistupuje pouze jako k problému, který je potřeba vyřešit, a ne jako k příležitosti, která přináší nedocenitelný prvek do městského prostoru. Řada zahraničních i českých měst nám přitom může nabídnout cenné zkušenosti a příklady dobré praxe s řešením otázek a problémů adaptace na klimatické změny a hospodaření s vodou. Pojďme se proto společně na některé z těchto příkladů podívat a představit si hlavní důvody, proč by měla česká města tuto problematiku aktivně řešit.
URBACT‘s City Labs: Osvěžení principů evropské politiky
Lipská charta z roku 2007 stanovila zásady městské politiky EU. Německo nyní před svým předsednictvím Rady EU v roce 2020 tento klíčový dokument obnovuje. Tzv. URBACT‘s City Labs, které jsou úzce spjaty s principy charty, tento proces podporují. Tyto Laboratoře (URBACT‘s City Labs) budou identifikovat co funguje, ve kterých oblastech se města potýkají s problémy a jak je kapacitně připravit pro vybudování udržitelné budoucnosti.

Události

M T W T F S S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29