You are here

URBACT v roce 2016 a 2017

Edited on

24 January 2017
Read time: 2 minutes

Na přelomu roku přinášíme ohlédnutí za rokem 2016 a plány programu na rok 2017.

URBACT v roce 2016

 • Dva monitorovací výbory URBACTu konané v roce 2016 svým rozhodnutím zahájily druhou fázi 20 projektů / sítí typu Sítě měst (za účasti 6 měst z ČR s celkem 7 projekty) a první fázi 7 projektů / sítí typu Implementační sítě (i za účasti jednoho města z ČR).
 • Těmito rozhodnutími tak 200 partnerů, především města z celkem 26 zemí, momentálně pracují na přípravě nebo implementaci jejich integrovaných akčních plánů za využití mezinárodní výměny zkušeností a učení se.
 • Byla zahájena činnost Národních míst OP URBACT  ve 22 zemích.
 • Konala se Letní univerzita, která proběhla 24. – 26. srpna 2016 v Rotterdamu. Zúčastnilo se jí více než 400 osob ze 170 měst z celé Evropy (včetně účastníků z ČR – více informací naleznete zde).
 • Dne 5. prosince 2016 byl otevřen poslední typ výzvy - výzva pro příklady dobré praxe (více informací naleznete zde)

URBACT v roce 2017

 • Program URBACT III bude v roce 2017 v plném proudu a bude těžit z rámce, který poskytuje EU, včetně Městské agendy pro EU.
 • První Monitorovací výbor URBACTu v roce 2017 proběhne 2. června 2017 na Maltě. Rozhodne se zde o druhé fázi projektů / sítí typu Implementační sítě a o otevření výzvy pro Sítě přenosu (navazující na výzvu pro příklady dobré praxe). Další Monitorovací výbor URBACTu je naplánován na říjen nebo listopad 2017 ve Francii.
 • Během roku 2017 bude pokračovat intenzivní činnost v rámci všech tří typů sítí URBACT (Sítě měst, Implementační sítě a Sítě přenosu). Níže jsou zmíněny pouze dvě akce spojené s výzvou pro příklady dobré praxe, které jsou již zajištěné.
 • Informační den k výzvě pro příklady dobré praxe se bude konat 30. ledna 2017 od 15:00 do 18:30 v Konferenčním centru Albert Borschette v Bruselu. Zúčastní se ho i zástupce Národního kontaktního místa URBACT ČR.
 • Festival výzvy pro příklady dobré praxe se uskuteční 27. – 28. září v Tallinnu. Na této propagační akci pro příklady dobré praxe z měst se předpokládá účast 400 osob z celé Evropy.
 • Co se týká ostatních aktivit programu, ty se budou zaměřovat hlavně na zvyšování schopností „capacity building“ v oblasti udržitelného městského rozvoje a strategie šíření výstupů z projektů „capitalisation strategies“ (které sekretariát programu URBACT připravuje). Dále se zaměří na komunikační strategii, která již byla schválena. Program URBACT bude čerpat informace a znalosti zejména od Národních kontaktních míst, které plně fungují ve většině zemí.