You are here

Urban Innovative Actions: druhá výzva byla vyhlášena!

Edited on

22 January 2017
Read time: 1 minute

Dne 16. prosince 2016 iniciativa Urban Innovative Action (UIA) zveřejnila svoji druhou výzvu, která bude otevřena do 14. dubna 2017.

UIA je inciativa Evropské komise, která poskytuje městským oblastem po celé Evropě zdroje pro testování nových a neověřených řešení, za účelem přispění k řešení problémů měst. Podporují tím městské správy s více než 50 tisíc obyvateli nebo skupiny městských orgánů s celkovým min. počtem 50 tisíci obyvateli, situovaných v členských státech EU.

Tato nová výzva je věnována třem tématům: cirkulární ekonomice, integraci přistěhovalců a uprchlíků a městské mobilitě. Celkový rozpočet pro tuto výzvu je 50 mil EUR z EFRR, z čehož na jeden projekt je možno čerpat až 5 mil EUR z EFRR.   

V Budapešti 26. 1. 2017 proběhne seminář pro zainteresovaná města, která mají zájem předložit své inovační nápady. Pro více informací a registraci, prosím, navštivte: http://www.uia-initiative.eu/en/budapest-applicant-seminar. Účast na semináři Vám doporučujeme a tímto Vás, případně Vaše zástupce, zveme.

Během semináře budou účastníci seznámeni s hlavními principy a kritérii projektů UIA s možností komunikovat se dvěma zástupci projektů UIA, vybraných v rámci první výzvy návrhů.

Detailní informace budou také poskytnuty k pravidlům způsobilosti, výběru a hlavním informacím, které jsou zahrnuty v žádosti.  

Po semináři UIA pro žadatele v Budapešti bude následovat (v 16h-18h) Urban Development Network (UDN) Feedback Session k nápadům na projekty UIA. Zde budete mít možnost vyměnit si své projektové nápady s Evropskou komisí, externími experty a se členy sekretariátu UIA.  

Pro více informací (a dokumenty) k druhé výzvě UIA navštivte: http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals