You are here

Výzva pro města k účasti v česko-slovenské iniciativě OnStage programu URBACT!

Edited on

06 April 2021
Read time: 3 minutes

Ministerstvo pro místní rozvoj hledá čtyři česká města pro pilotní česko-slovenskou iniciativu OnStage připravovanou v rámci mezinárodního programu URBACT! Zapojená města budou mít jedinečnou příležitost čerpat z dobré praxe Brna, které v rámci evropské sítě OnStage aplikovalo unikátní metodu využití hudby pro integraci studentů ze sociálně ohrožených skupin. Národní iniciativa OnStage bude zahájena od června 2021 a potrvá do prosince 2022. Možnost zapojení do iniciativy je otevřená českým městům, která projeví zájem o přenos dobré praxe Brna do 30. dubna!

Mezinárodní programy nemusí být vždy složité a vyžadovat tým s expertní znalostí tématu a angličtiny. V tomto případě nejsou ani spojené s vysokými finančními náklady. Programu URBACT se rozhodl, že otevře možnost zapojení i pro města bez zkušeností či expertních kapacit a naplánoval spuštění několika národních iniciativ, které budou co nejpřístupnější také menším městům. Mezi nimi byla vybrána i česko-slovenská iniciativa OnStage. V rámci iniciativy dojde k přenosu dobré praxe z Brna do zapojených českých a slovenských měst v češtině a slovenštině, čímž odpadá nutnost komunikace v angličtině v rámci mezinárodní sítě.

O čem je iniciativa OnStage a kdo se může zapojit?

Tato iniciativa programu URBACT čerpá ze zkušeností Brna z evropské sítě OnStage. Brno v rámci této sítě získalo zkušenosti s integrací studentů ze sociálně vyloučených lokalit skrze výuku umění na školách a je připraveno svou dobrou praxi předat dále vybraným českým a slovenským městům. Na přenosu dobré praxe budou se zapojenými městy spolupracovat čeští a slovenští experti a pracovníci z českého a slovenského Národního kontaktního místa programu URBACT. Účast v programu je proto otevřená městům, která prozatím nemají zkušenosti se zapojením do programu URBACT. Města v tomto případě obdrží na míru cílenou expertní podporu a získají tak cenné zkušenosti s mezinárodními projekty. Pro účast v iniciativě není potřeba žádné spolufinancování, stačí, aby české nebo slovenské město mělo zájem a odhodlání se zapojit.

Co se od zapojených měst očekává a na jaké aktivity se budou soustředit?

V prvním roce bude v červnu uspořádáno úvodní mezinárodní setkání a budou následovat první studijní návštěvy a školení sloužící k přenosu dobré praxe města Brna. Převážná část těchto aktivit je přitom plánována v zúčastněných městech nebo online formou a odpadá tímto pro zástupce měst časová náročnost cestování. Na podzim budou města vytvářet místní skupiny složené z relevantních zástupců, např. učitelů, pracovníků města nebo vybraných organizací. Místní skupiny budou v první polovině roku 2022 ve spolupráci s experty URBACT připravovat pilotní programy pro studenty. Samotné spuštění těchto programů ve vybraných školách je naplánováno od září 2022 se začátkem školního roku.

A co musí město udělat, aby se mohlo zapojit?

Přihlášení do národní iniciativy OnStage je velice snadné. Program URBACT si zakládá na jednoduchosti a není proto potřeba vyplňovat dlouhé formuláře ani zavazovat město finanční odpovědností. Stačí: 1) informovat Národní kontaktní místo OP URBACT III pro ČR na urbact@mmr.cz o zájmu města se zapojit; 2) vyplnit krátký dotazník, který poslouží pro zhodnocení zájmu konkrétního města; a 3) zaslat dopis o závazné spolupráci v češtině a angličtině podepsaný od zástupce města nejpozději do 30. dubna na e-mail urbact@mmr.cz. Veškeré potřebné informace města naleznou v připravených podmínkách výzvy a mohou kdykoliv kontaktovat Národní kontaktní místo OP URBACT III pro ČR, které je připraveno poradit s případnými dotazy a poskytnout konzultaci před přihlášením do iniciativy.

Informativní seminář

Na pátek 16. dubna pro Vás Národní kontaktní místo OP URBACT III pro ČR připravuje online seminář, na kterém se dozvíte zkušenosti z praxe od zástupců města Brna a spoustu dalších podrobností o připravované iniciativě. V případě zájmu o účast napište na urbact@mmr.cz a zašleme Vám pozvánku na Váš e-mail.

Těšíme se na spolupráci se zapojenými českými městy!

Národní kontaktní místo OP URBACT III pro ČR