You are here

Výzva pro příklady dobré praxe bude brzy otevřena!

Edited on

18 January 2017
Read time: 2 minutes

 

Minulý týden v Bratislavě schválil Monitorovací výbor Operačního programu URBACT III otevření nového typu výzvy pro příklady dobré praxe (good practices). Výzva klade za cíl vytvořit výběr evropských dobrých praxí v oblasti udržitelného rozvoje měst se záměrem jim porozumět, přizpůsobit je a opětovně využít ve městech napříč Evropou i mimo ni.

 

Plánované otevření výzvy - prosinec 2016

Města po celé Evropě čelí společným výzvám, což ukazuje i nedávno schválený Amsterdamský pakt. Ten ukotvuje Městskou agendu pro EU a stanovuje jasné priority, na které je třeba se zaměřit.

Je to právě nejvíce ve městech, kde nacházíme řešení pro výzvy jednadvacátého století. Města jsou průkopníky v řešení problémů v oblasti životního prostředí i ekonomické a sociální oblasti. Jak tedy můžeme lépe zajistit, aby byly tyto zkušenosti sdíleny a ponaučení šířena dále?

Program URBACT již 14 let podporuje budování městských sítí a sdílení znalostí napříč Evropskou unií. Doteď byla pro zúčastněná města výchozím bodem společná výzva v oblasti městského rozvoje, která poskytovala ústřední bod pro spolupráci.

Nové typy sítí

V letošním roce budeme rozšiřovat nabídku podpůrných nástrojů pro města díky představení Sítí přenosu dobré praxe (Good Practice Transfer Networks). V tomto typu sítí bude partnerství, na rozdíl od původního typu sítí, vystavěno kolem fungující dobré praxe s potenciálem k přenosu do jiného města.  Tento potenciál k přenosu je velmi důležitý.

V současné informační době jsme zaplaveni příklady dobrých praxí ve městech. Identifikace dobré praxe však není samotným cílem OP URBACT. Naše činnost je především o podpoře šíření integrovaného udržitelného rozvoje měst. Nakonec je to právě proces přenosu a schopnost šířit řešení napříč Evropou, jenž jsou stěžejní pro nový model sítí URBACT.

Porozumět, přizpůsobit, znovu využít

Náš postup je řízen třemi principy – porozumět, přizpůsobit a znovu využít – principy, které vycházejí poznatků z pilotních sítí, které byly úspěšně uzavřeny v roce 2015.

Zkušenosti z pilotních sítí ukazují, že předpokladem pro úspěšný přenos je dokonalé pochopení dobré praxe. Přestože zásah může v jednom městě fungovat, nemusí se dobře přenášet. V procesu přenosu existuje mnoho překážek např. ty ve veřejné správě, politické či finanční – které nemohou být plně vyřešeny bez důkladného pochopení modelu dobré praxe.

Nejdříve bude vytvořen výběr evropských dobrých praxí. U každé z dobrých praxí bude provedena analýza, dobrá praxe bude vysvětlena a široce prezentována. Města s dobrou praxí URBACT budou mít příležitost získat za svou praxi uznání na evropské úrovni, zatímco s odbornou pomocí od OP URBACT budou mít možnost svou dobrou praxi ještě vylepšit. Budou také moci zastávat pozici mentora a vést Sítě přenosu dobrých praxí, kde budou zapojena města, která se zajímají o přenos jejich dobré praxe.

Další kroky?

Jak se tedy mohou města zapojit? V prosinci 2016 bude zahájena první výzva pro dobré praxe. Cílem je vybrat dobré praxe, které řeší složité výzvy v městském prostředí pomocí integrovaného a participativního přístupu k řešení problémů.

V návaznosti na výše uvedené bude následovat výzva k vytvoření Sítí přenosu v roce 2017. Další informace najdete na www.urbact.eu nebo sledujte @urbact na Twitteru.