You are here

Výzva pro příklady dobré praxe OP URBACT III zaznamenala velkou odezvu

Edited on

09 October 2017
Read time: 2 minutes

Ve výzvě pro příklady dobré praxe OP URBACT III bylo podáno 270 žádostí.  Děkujeme všem městům z celé Evropské unie, která nám žádost poslala!

Výzva pro příklady dobré praxe, která byla otevřena v tomto roce, hledá „skrytá“ řešení, díky kterým města každý den čelí výzvám, jako jsou demografické změny, změny klimatu, životního prostředí, nezaměstnanost a městská chudoba.

„Je to skvělá odezva na výzvu pro příklady dobré praxe. Velké množství různých měst z celé EU nám zaslalo řešení, která, jak doufáme, lze snadno přenést, aby pomohla i dalším evropským městům. Vidět takový zájem, jak ze strany nových měst, tak ze strany měst, která už v OP URBACT zapojena jsou, je povzbuzující,“ říká Adele Bucella, vedoucí oddělení projektů a nastavení programu OP URBACT.

Cílem výzvy OP URBACT je pomoci evropským městům navzájem sdílet své praxe, přizpůsobit si praxe ostatních měst a využít je ve vlastním městě, aniž by bylo objevováno již objevené – což je v současné době omezených prostředků užitečné. Některá z měst, která získají označení „Město s dobrou praxí“, budou následně od roku 2018 vést Sítě přenosu. Každá nová síť umožní malým skupinám měst spolupracovat na přizpůsobování – a opětovném využití – příkladu dobré praxe předloženého svým vedoucím městem.

Výzva pro příklady dobré praxe OP URBACT v číslech:

  • Žádostí podáno: 270
  • Počet měst, která žádost podala: 219. Některá města se rozhodla předložit více než jeden příklad dobré praxe a tím znásobit své šance.
  • Město, které předložilo nejvíce žádostí v této výzvě je Lublaň (Slovinsko) – 5 žádostí; Göteborg (Švédsko), Lisabon (Portugalsko) a Esplugues (Španělsko) – 4 žádosti. Devět měst podalo každé po 3 žádostech – Aviles (Španělsko), Barcelona (Španělsko), Gijón (Španělsko), Gdaňsk (Polsko), Guimaraes (Portugalsko), Parma (Itálie), Sintra (Portugalsko), Turín (Itálie) a Valongo (Portugalsko).
  • Z celkového počtu 219 měst, která podala žádost, se 110 do OP URBACT zapojilo poprvé.
  • Příklady dobré praxe pokrývají široké spektrum témat. Nejpopulárnějším tématem bylo „městské plánování“, „ekonomika“ a „sociální začleňování“. Tematické rozřazení příkladů dobrých praxí bude doladěno po posouzení žádostí.
  • Žádost podala města ze všech členských a partnerských zemí EU kromě Slovenska a Lucemburska. Těší nás, že čtvrtinu všech žádostí jsme obdrželi od států, které vstoupily do EU po roce 2004. Z Polska, Chorvatska, Rumunska, Maďarska a Slovinska nám poslalo žádost dokonce 6 a více měst.
  • Překvapivě jsme obdrželi jednu žádost i z Reykjavíku (Island)!

Mezinárodní komise expertů na městskou politiku již zahájila hodnocení žádostí. Hledají kvalitní, udržitelné a cenově dostupné praxe, které mohou ostatní města snadno přizpůsobit místním kontextu. Příklady dobré praxe OP URBACT musí sdružovat sociální, ekonomické a environmentální opatření k řešení problémů měst uceleným způsobem. Nezbytné je silné zapojení místních aktérů.

Konečný výběr bude schválen Monitorovacím výborem OP URBACT na začátku června.

Města s dobrou praxí OP URBACT budou pozvána na Festival měst OP URBACT v Talinu (Estonsko), který se bude konat 3. – 5. října 2017 – a na řadu dalších aktivit, které zvyšují profil a týkají se Městské agendy pro EU.

Více informací: