You are here

VARAM informācijas diena par URBACT III projektu konkursu (ar prezentācijām)

Edited on

27 April 2016
Read time: 3 minutes

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) 2016.gada 26.aprīlī organizēja starpreģionu sadarbības programmas URBACT III 2014.-2020.gadam (turpmāk – URBACT III programma) informatīvo dienu. Tās laikā pašvaldību pārstāvji tika informēti par URBACT III programmā pieejamām iespējām.

Semināra mērķis bija gan iedvesmot Latvijas pašvaldības dalībai konkursā par īstenošanas tīklu izveidi (angliski Implementation Networks – 7 līdz 9 pilsētu sadarbības tīkli pilsētu attīstības stratēģiju īstenošanas uzlabošanai), gan sniegt praktisko informāciju un atbildes uz pašvaldību attīstības speciālistu jautājumiem.

Semināru atklāja VARAM Attīstības instrumentu departamenta direktore Iruma Kravale. Pasākuma laikā VARAM Attīstības instrumentu departamenta pārstāvji - direktora vietniece Ilze Krieva, vecākā eksperte Jūlija Jakovļeva un URBACT Nacionālā kontaktpunkta koordinatore Latvijā Laura Cunska-Āboma, informēja par URBACT programmas nosacījumiem īstenošanas tīklu konkursam. Savu redzējumu par Latvijas pašvaldībām aktuāliem projektu virzieniem, kurus varētu atbalstīt URBACT programma, sniedza VARAM Reģionālās politikas departamenta direktora vietniece Jevgēnija Butņicka.

Informatīvās dienas dalībnieki iepazinās ar Latvijas pašvaldību pieredzi iepriekšējā URBACT III programmas projektu konkursā un projektu aktivitāšu īstenošanā. Ar Daugavpils pieredzi GEN-Y CITY projektā iepazīstināja Jolanta Ūzuliņa. Par Cēsu pieredzi TechTown projektā stāstīja Evija Taurene.

Pasākumā piedalījās vairāk kā 50 dalībnieki.

URBACT III programma ir vienīgā ES starpreģionu programma ar fokusu uz pašvaldībām un to vajadzībām. Tā atbalsta pilsētvides attīstības plānošanā iesaistītos speciālistus pieredzes apmaiņas un kapacitātes celšanas projektos.

Atklātais projektu konkurss īstenošanas tīklu izveidei ir galvenā URBACT III aktualitāte 2016.gadā. Tā mērķis ir uzlabot pilsētu attīstības stratēģiju/rīcības plānu īstenošanu Eiropas pašvaldībās.

Sīkāka informācija par īstenošanas tīklu projektu konkursu - šeit http://urbact.eu/urbact-iii-programma-izsludina-pirmo-projektu-pieteikumu-konkursu-%C4%ABsteno%C5%A1anas-t%C4%ABklu-implementation Pieteikšanās termiņš - 2016.gada 22.jūnijs.

Informācija par URBACT Latvijā: http://urbact.eu/urbact-latvija; @URBACT_LV; facebook.com/Urbact-Latvija un VARAM mājas lapā.

Semināra runātāju prezentācijas pieejamas šeit:

 

urbact_istenosanas_tiklu_konkurss.pdf

iespejamie_projektu_virzieni_latvijas_pasvaldibam.pdf

daugavpils_pieredze_gen-y_city.pdf