You are here

Veřejné zakázky jako nástroj k řešení městských výzev

Edited on

05 October 2021
Read time: 1 minute

Program URBACT se v letošním roce zaměřil na veřejné zakázky. V březnu se konal velký online kurz Strategické zadávání veřejných zakázek, ze kterého Vám nyní poskytujeme výstupy.

URBACT pohlíží na zadávání zakázek jako na strategickou páku, kterou mohou města využít k řešení ekonomických, sociálních a environmentálních výzev, jimž čelí. Na základě zkušeností ze sítí programu URBACT bylo vyvinuto velké množství nástrojů pro strategické zadávání zakázek. Mezi ně patří i bezplatný online kurz určený pro kohokoli, kdo má zájem o zadávání veřejných zakázek, a změnu, jakým způsobem se ve městech provádí. 

Během tohoto online kurzu bylo vyprodukováno mnoho inovativních a vyzkoušených řešení. Veškeré výstupy jsou vám k dispozici zdarma online, avšak v anglickém jazyce, na platformě STRATEGIC PROCUREMENT. Kurz tvoří mj. 7 informativních videí, které poskytují informace, jak navrhovat strategické veřejné zakázky ve městech. Všechna tato krátká videa naleznete na YouTube účtu programu URBACT. Videa s jednotlivými případovými studiemi z různých evropských měst jsou Vám k dispozici zde.

Prozkoumejte celou unikátní platformu URBACT Knowledge Hub!

Najdete zde nejrůznější osvědčené postupy z celé EU propojené s nejnovějšími městskými trendy. Zde je dobrá praxe měst každému na dosah.