You are here

Vseh 23 akcijskih omrežij v drugo fazo

Edited on

11 May 2020
Read time: 1 minute

Nadzorni odbor programa URBACT je 7. maja 2020 potrdil sodelovanje vseh 23 akcijskih omrežij, ki so s prvo fazo začela pred pol leta, v drugi fazi. Akcijska omrežja združujejo 7 do 10 partnerskih mest iz različnih evropskih držav, ki se soočajo s podobnim izzivom.

 

 

 

 

 

V prvi fazi so partnerska mesta pripravila izhodiščne študije, v katerih so natančneje opisala izziv, s katerim se v omrežju ukvarjajo, in dodelala načrt za sodelovanje v drugi fazi. V naslednjih dveh letih bodo partnerji izmenjevali izkušnje in skupaj razvijali rešitve. Pri tem bodo uporabljali orodja in pristope, ki jih poznamo kot URBACT metodo. Vsako partnersko mesto bo vzpostavilo lokalno delovno skupino, katere naloga je zasnovati celostni akcijski načrt (integrated action plan).

Tokrat program mesta spodbuja tudi, da v okviru lokalnih aktivnosti izvedejo pilotne akcije (small scale actions) in v praksi preizkusijo nove zamisli, ki so se porodile iz izmenjav s partnerskimi mesti.

V petih omrežjih sodelujejo tudi slovenski partnerji.

OmrežjeVodilni partnerSlovenski partnerOpis omrežja
GenderedlandscapeUmea (Švedska)Celje V omrežju raziskujejo možnosti, kako v razvoju politik in storitev obravnavati enakosti spolov, glede na to, da moški in ženske drugače uporabljajo mesto in stukture v njem.
iPlaceAmarante (Portugalska)KočevjeV omrežju razvijajo nove ideje za spodbujanje trajnostno naravnanega lokalnega gospodarskega razvoja. S tem, ko bodo globje raziskali svoje lokalne posebnosti, potenciale, niše in izzive, bodo oblikovali načrt kako revitalizirati malo gospodarstvo in ponuditi stabilnejše okolje v ekonomskih izzivih prihodnosti.
FOOD CORRIDORSCoimbra (Portugalska)BSC, poslovno podporni center d.o.o., Kranj V omrežju si prizadevajo za izboljšanje regijskih prehrambenih sistemov s krepitvijo prehrambenih koridorjev in povezovanjem urbanih in ruralnih območij.
Thriving StreetsParma (Italija)Mestna Občina Nova GoricaV omrežju si mesta prizadevajo za oblikovanje akcijskih načrtov za trajnostno mobilnost v mestih, ki bo v ozir vzela predvsem socialni in ekonomski vidik.
URGEUtrecht (Nizozemska)Nigrad d.d., MariborV omrežju si prizadevajo za zapolnitev vrzeli v znanju in oblikovanje celostnih urbanih politik za gradbeni sektor, kot večjega porabnika surovega materiala. Z akcijskim načrtom želijo oblikovati matodologijo za uporabo teh materialov, ki bo implementirana na večjih gradbiščih projektnih partnerjev in s čimer bodo doprinesli k krožnemu gospodarstvu v mestih.

Zaradi pandemije novega koronavirusa bo treba aktivnosti omrežij prilagoditi. Sekretariat programa bo omrežja in partnerje podprl s serijo aktivnosti, vključno s spletnimi usposabljanji in podaljšanjem trajanja omrežij za tri mesece, kar pomeni, da se bo njihovo delo zaključilo avgusta 2022. Več o prilagojeni časovnici omrežij in vseh potrjenih omrežjih tukaj.


Vsem omrežjem in partnerjem čestitamo!

 

Naslovna fotografija: Nina Plevnik, IPoP