You are here

Warsztaty w Ministerstwie Rozwoju

Edited on

13 June 2017
Read time: 1 minute

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach organizowanych w Ministerstwie Rozwoju , które odbędą się 20 marca br. (ul. Wspólna 2/4, sala 1106). Warsztaty będą podzielone na dwie części. 

Pierwsza część spotkania poświęcona jest tematyce partnerstw Agendy Miejskiej UE i nowej inicjatywie Komisji Europejskiej tzw. Urban Agenda Second Circle Partnerships mającej na celu wzmocnienie współpracy miast z państw Grupy Wyszehradzkiej, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Słowenii. W tej części spotkania odbędzie się również dyskusja z przedstawicielem miasta Łodzi w partnerstwie Agendy Miejskiej dla tematu Ubóstwo na obszarach miejskich. Zapraszamy Państwa do podzielenia się swoimi uwagami, sugestiami i pomysłami z punktu widzenia polskich samorządów w obszarze rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, które posłużą w pracach nad rekomendacjami Partnerstwa. Zagadnienia do dyskusji znajdą Państwo TUTAJ.


Druga część spotkania poświęcona będzie obecnemu naborowi na projekty w ramach Innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich – Urban Innovative Actions. Do udziału w tej części warsztatów zapraszamy przedstawicieli miast, którzy chcą złożyć wnioski do drugiego naboru. Wstępny projekt agendy na 20 marca br. dostępny TUTAJ. Rejestracja na obie części spotkania (Second Circle oraz UIA) odbywa się drogą elektroniczną (adres e-mail: miasta@mr.gov.pl) i jest otwarta do 13 marca 2017 r. Rejestracji można dokonać na dowolną, interesującą Państwa część spotkania.

Jednocześnie informujemy, że następnego dnia (21 marca br.) w siedzibie Ministerstwa Rozwoju odbędą się kolejne warsztaty poświęcone Partnerskiej Inicjatywie Miast. W razie zainteresowania udziałem również w tym spotkaniu informujemy, że obowiązuje tu odrębna rejestracja. Więcej informacji można znaleźć na stronie Ministerstwa: http://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/wpisz-tytul-10/

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach!