You are here

Witalność mniejszych miast Europy - Konferencja

03 October 2018

Przyłącz się do nas na jednodniową konferencję, która ma pokazać jak ważne jest utrzymanie miast małych, pomimo większej atrakcyjności miast dużych.

Wydarzenie będzie znakomitą okazją do spotkania w jednym miejscu przedstawicieli wielu mniejszych miast Europy, by mogli się podzielić swoimi pomysłami na wspieranie witalności miejskiej. W programie konferencji zaplanowane są inspirujące rozmowy, prezentacje dobrych praktyk i panel dyskusyjny, w którym wezmą udział wyselekcjonowani eksperci i przedstawiciele miast.

Konferencja będzie dotyczyć trzech głównych tematów:

- tworzenie nowych ofert lokalnego handlu detalicznego,

- zachęcanie lokalnych społeczności do współtworzenia atrakcyjnych przestrzeni miejskich (placemaking),

- wzmacnianie lokalnej produkcji rolnej.

Z programem konferencji można się zapoznać w tym miejscu.

Wydarzenie będzie także okazją do prezentacji wiedzy wypracowanej w trakcie dwóch i pół lat funkcjonowania trzech Sieci Planowania Działań URBACT:  Agri-Urban, CityCentreDoctor oraz RetaiLink. Sieci te mierzyły się z głównym wyzwaniem: w jaki sposób uczynić małe miasta bardziej atrakcyjnymi i jak podejść do tego wyzwania z różnych perspektyw.

Konferencja odbędzie się w Barcelonie, udział jest bezpłatny. Zapraszamy do rejestracji!

Więcej informacji na temat konferencji znajdziesz tutaj.

Przeczytaj też opis wyzwań w zakresach kontekstu oraz miejskich polityk  rozwoju, z którymi uczestnicy się zmierzą podczas tego wydarzenia.