You are here

Zúčastněte se průzkumu na téma Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)!

Edited on

21 February 2019
Read time: 2 minutes

Od roku 2015, kdy byla Organizací spojených národů přijata Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 a 17 cílů udržitelného rozvoje, se od všech 193 podepsaných zemí očekává, že budou pravidelně informovat o implementaci této obecné agendy, která pokrývá všechny politiky a vyžaduje zapojení všech stakeholderů. Regionální a místní orgány jsou v tomto implementačním procesu nezbytnými partnery, nejen kvůli tomu, že je převážná většina SDG (65 % v souladu s OECD) přímo ovlivňuje, ale také proto, že se mnohé z nich již úspěšně zapojily do převedení SDG na místní úroveň.

Na základě zpětné vazby ze strany místních a regionálních orgánů, která se týkala jejich práce na SDG, chce Evropský výbor regionů prezentovat, jak jste implementovali nebo v současnosti implementujete SDG. Tyto informace budou použity k ovlivnění budoucí strategie EU týkající se SDG, k lepšímu prosazování teritoriálního přístupu v procesu utváření politiky na národní a evropské úrovni a k posílení implementačních činností. Vaše názory na to, co by EU měla činit v oblasti SDG, jaké priority by měla EU zastávat v rámci SDG, budou také zapracovány do naší pozice k Udržitelné Evropě do roku 2030, která bude zpracována během roku 2019.

Tento průzkum rovněž přispěje širšímu programu OECD pro teritoriální přístup k SDG: Úloha měst a regionů je, aby nezůstal pozadu ten, který se snaží podpořit města a regiony při podpoře územního přístupu k SDG prostřednictvím:

  • Měření, které stojí tváří v tvář národnímu průměru a jejich kolegům;
  • Podpory víceúrovňového dialogu s jejich nižšími a vyššímu úrovněmi vlády s cílem dosažení shody, kdo je způsobilý dělat co; a 
  • Sdílení nejlepší praxe a ponaučení z mezinárodních zkušeností

Tento průzkum je založen na předchozím průzkumu, který uskutečnila Sít místních samospráv pro udržitelný rozvoj (nsrg4sd). Partnerem přípravy tohoto průzkumu je také Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Evropský výbor regionů děkuje těmto partnerům za vynikající spolupráci. 

  • Dotazník je k dispozici ve všech jazycích EU. Pro zvolení vámi preferovaného jazyka klikněte na rozbalovací seznam menu v pravém horním rohu obrazovky.
  • Dotazník je otevřen do půlnoci 22. února 2019
  • Veškeré odpovědi jsou drženy v anonymitě
  • Pro více informací prosím kontaktujte econ-survey-cor@cor.europa.eu. 
  • Pokud chcete obdržet výsledky tohoto průzkumu, klikněte na odběr ZDE.