You are here

Zúčastněte se průzkumu na téma Cíle udržitelného rozvoje (SDGs)!

Edited on

21 February 2019

Od roku 2015, kdy byla Organizací spojených národů přijata Agenda pro udržitelný rozvoj 2030 a 17 cílů udržitelného rozvoje, se od všech 193 podepsaných zemí očekává, že budou pravidelně informovat o implementaci této obecné agendy, která pokrývá všechny politiky a vyžaduje zapojení všech stakeholderů. Regionální a místní orgány jsou v tomto implementačním procesu nezbytnými partnery, nejen kvůli tomu, že je převážná většina SDG (65 % v souladu s OECD) přímo ovlivňuje, ale také proto, že se mnohé z nich již úspěšně zapojily do převedení SDG na místní úroveň.

Na základě zpětné vazby ze strany místních a regionálních orgánů, která se týkala jejich práce na SDG, chce Evropský výbor regionů prezentovat, jak jste implementovali nebo v současnosti implementujete SDG. Tyto informace budou použity k ovlivnění budoucí strategie EU týkající se SDG, k lepšímu prosazování teritoriálního přístupu v procesu utváření politiky na národní a evropské úrovni a k posílení implementačních činností. Vaše názory na to, co by EU měla činit v oblasti SDG, jaké priority by měla EU zastávat v rámci SDG, budou také zapracovány do naší pozice k Udržitelné Evropě do roku 2030, která bude zpracována během roku 2019.

Tento průzkum rovněž přispěje širšímu programu OECD pro teritoriální přístup k SDG: Úloha měst a regionů je, aby nezůstal pozadu ten, který se snaží podpořit města a regiony při podpoře územního přístupu k SDG prostřednictvím:

  • Měření, které stojí tváří v tvář národnímu průměru a jejich kolegům;
  • Podpory víceúrovňového dialogu s jejich nižšími a vyššímu úrovněmi vlády s cílem dosažení shody, kdo je způsobilý dělat co; a 
  • Sdílení nejlepší praxe a ponaučení z mezinárodních zkušeností

Tento průzkum je založen na předchozím průzkumu, který uskutečnila Sít místních samospráv pro udržitelný rozvoj (nsrg4sd). Partnerem přípravy tohoto průzkumu je také Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Evropský výbor regionů děkuje těmto partnerům za vynikající spolupráci. 

  • Dotazník je k dispozici ve všech jazycích EU. Pro zvolení vámi preferovaného jazyka klikněte na rozbalovací seznam menu v pravém horním rohu obrazovky.
  • Dotazník je otevřen do půlnoci 22. února 2019
  • Veškeré odpovědi jsou drženy v anonymitě
  • Pro více informací prosím kontaktujte econ-survey-cor@cor.europa.eu. 
  • Pokud chcete obdržet výsledky tohoto průzkumu, klikněte na odběr ZDE.