You are here

Zajímáte se o cirkulární ekonomiku? Prohlubte své znalosti v online kurzu Cirkulárního zadávání!

Edited on

10 November 2020
Read time: 1 minute

Institut Cirkulární Ekonomiky spustil nový online kurz na téma Cirkulární zadávání.

S cirkularitou v zakázkách, ať už veřejných, či soukromých, je přímo spojen rozvoj regionů, jelikož cirkulární ekonomika klade důraz na lokalizaci a přímé lokální vazby. O tom, že se téma cirkularity v zakázkách stalo jedním z klíčových, svědčí také povinné stanovení cílů a kritérií zeleného veřejného zadávání v legislativě stejně jako povinný reporting, který předpokládá Evropská komise již od roku 2021.

Kurz bude probíhat od listopadu 2020 do května 2021. Kurz je určen jednotlivcům, firmám, zástupcům nákupního oddělení i pracovníkům státní správy v oblasti veřejných zakázek. Kurz představí teoretické koncepty, principy cirkularity v zakázkách a nákupech a jejich důležitost, právní principy veřejného zadávání, funkční spolupráci v procesu zadávání mezi veřejnou a soukromou sféru a příklady dobré praxe i konkrétní návody. Absolventi získají komplexní znalosti současného stavu rozvoje cirkulární ekonomiky u nás i ve světě a na konci kurzu získají osvědčení.

Do kurzu je možné se přihlásit i v průběhu roku a proběhlé přednášky dostane účastník k dispozici. V případě zájmu se bude možné domluvit i na přihlášení na jednotlivé webináře.

 

Všechny informace včetně registrace najdete na odkazu: https://incien.org/cirkularni-zadavani/.