You are here

Zapište si datum Festivalu měst OP URBACT 2018!

Edited on

02 July 2018
Read time: 2 minutes

S radostí Vám oznamujeme, že vlajková událost operačního programu URBACT III – Festival měst OP URBACT – se bude konat v Lisabonu 13. – 14. září 2018.

Poskytujeme řešení, jak čelit hlavním výzvám pro města

Jak můžeme učinit naše města spravedlivější? Příjemnější pro nově příchozí občany? Jak můžeme zvýšit atraktivitu našich měst a zároveň bojovat s nezaměstnaností? Jak se můžeme ujistit, že jsou města odolná a připravená na klimatické změny? Jak lze toto všechno provést s co nejnižšími náklady? Takových otázek, jež si pokládají evropská města, zdá se, stále přibývá a naléhavost na jejich zodpovězení stále stoupá.

Toto je pozadí již třetího ročníku Festivalu měst OP URBACT. Na něm bude předvedena vykonaná práce 20 sítí a více než 210 evropských měst v předchozích třech letech. Budou zde představeny výsledky navržené a testované těmito sítěmi, které fungují jako zkušební model pro inteligentní a inovativní řešení výše uvedených otázek a mnohé další. Festival bude také klást hlavní výzvy rozvoje měst do širšího kontextu – trendů rozvoje měst, které pozorujeme v Evropě i mimo ni.

Zkušenosti z události

Účastníci budou během nabitého dvoudenního programu vedeni ke strukturovaným výměnám a překvapivým setkáním. Uslyší o všech rozmanitých iniciativách a projektech měst, jež budou prezentované, a budou si moci vyměňovat zkušenosti se zástupci měst, kteří jsou za ně přímo zodpovědní.

Zasedání v Patio da Galé, hlavním místě konání události, bude propojeno s návštěvami i mimo tyto prostory, což účastníkům umožní lépe poznat Lisabon a objevit různé aspekty jeho nedávného vývoje. 

Kdo by se měl zúčastnit?

Od roku 2015 je Festival měst OP URBACT jednou z hlavních evropských událostí zabývající se rozvojem měst. Spojujeme všechny lidi, kteří přináší do uvažování o městech něco nového, ať už na nejnižší místní nebo na nejvyšší politické úrovni. Očekáváme, že se této události v Lisabonu zúčastní více než 500 lidí.

Takže pokud jste vykonavatel městské samosprávy, tvůrce politik či volený zástupce na místní, regionální, národní i mezinárodní úrovni a máte co říci či sdílet, nebo se pouze chcete něco naučit, je Festival měst určen právě pro vás. Máme také zájem setkat se s menšími či středně velkými evropskými městy a věnovat jim větší pozornost, která je obvykle směřována spíše na hlavní města.

Ohlédnutí za předchozími Festivaly měst

Klip natočený během minulého Festivalu měst OP URBACT z října 2017. Video představuje OP URBACT a jeho nejnovější vývoj.

Zjistěte více a sledujte nás na našem Twitteru, abyste měli aktuální informace o programu a registraci na Festival. Ujistěte se také, že jste si datum 13. – 14. září poznamenali do svého diáře! 

Chcete se zapojit?

Ať už jste se do OP URBACT někdy zapojili nebo ne, a nyní chcete využít příležitost a k Festivalu přispět, kontaktujte nás prostřednictvím communication@urbact.eu. Budeme moc rádi, když se ozvete!

OP URBACT umožňuje městům spolupracovat na rozvoji nových a udržitelných řešení nejpalčivějších výzev pro města skrze síťování, sdílení zkušeností a zlepšování schopností vykonavatelů městské samosprávy. OP URBACT je program evropské územní spolupráce, který podporuje udržitelný integrovaný rozvoj měst po celé Evropě. Od roku 2002 je OP URBACT financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj a členskými a partnerskými státy EU.