You are here

Zaproszenie do składania ofert wsparcia komunikacji cyfrowej w programie URBACT III

03 October 2018

Ogłoszono konkurs ofert na zapewnienie pomocy w zakresie komunikacji cyfrowej dla europejskiego programu URBACT III za pośrednictwem Internetu i sieci społecznościowych.

Oczekiwane zadania

Określone elementy umowy:

  1. Strategia i monitorowanie. Orientacyjny czas pracy: średnio 4 do 5 dni miesięcznie
  2. Zarządzanie treściami i partnerstwami. Orientacyjny czas pracy: średnio 4 dni miesięcznie
  3. Tworzenie treści. Orientacyjny czas pracy: średnio 4 dni miesięcznie
  4. Techniczne zarządzanie działaniami cyfrowymi. Orientacyjny czas pracy: średnio 2 dni miesięcznie
  5. Zarządzanie wspólnotą. Orientacyjny czas pracy: średnio 4 dni miesięcznie.

Zlecenie części kontraktu:

  1. Poradnictwo i szkolenie. Orientacyjny czas pracy: średnio 1 dzień miesięcznie
  2. Opracowanie nowych narzędzi Orientacyjny czas pracy: 15 dni w roku.

Dokumenty naboru są dostępne bezpłatnie w języku angielskim i francuskim na platformie zamówień publicznych (PLACE) pod następującym adresem: https://www.marches-publics.gouv.fr/

 

Termin składania ofert: poniedziałek 8 października 2018 r. O godzinie 12:00 (czasu środkowoeuropejskiego).