You are here

Zaregistrujte se nyní do URBACT workshopů Evropského týdne pro regiony a města!

Edited on

08 September 2017
Read time: 2 minutes

Výbor regionů a DG Regional and Urban Policy organizují 15. Evropský týden pro regiony a města v Bruselu ve dnech 9. – 12. října 2017. Pod názvem ,,Regiony a města pracující pro lepší budoucnost“ se uskuteční více než 130 workshopů, prezentujících osvědčené příklady dobré praxe a řešení v otázkách souvisejících s rozvojem měst a regionů.

Během tohoto týdne bude URBACT přítomen na dvou workshopech:

"Jak můžou být přeneseny dobré praxe měst? Připojte se k novým sítím přenosu OP URBACT III!" je název workshopu, který se uskuteční 10. října 2017 od 14:30 do 17:00; po něm následuje „koktejl“ určený k síťování. Akce se uskuteční v sídle Výboru regionů, Jacques Delors, Atrium 5, Brusel. (Kód akce je 10C48).

Přáli jste si někdy, aby vaše město zavedlo praxi nebo projekt, který jste viděli někde jinde?

Nová výzva pro Sítě přenosu, vyhlášená v rámci operačního programu URBACT III, má za cíl pomáhat městům v celé Evropě - více se učit, přizpůsobit a znovu využít možnosti již existujících osvědčených dobrých praxí, které reagují na místní výzvy, aniž by se objevovalo již objevené, a to zejména v době nedostatku zdrojů.

Sítě přenosu OP URBACT budou vytvořeny na základě předem stanovených příkladů ekologických, sociálních a ekonomických dobrých praxí. Spojí se tak města, která jsou ochotna je přenést do svého místního kontextu.

Pokud reprezentujete město, připojte se k této networkingové akci:

Objevte všechny příklady dobré praxe a vyberte tu, kterou chcete přenést do svého města,

  • Diskutujte podmínky výzvy pro sítě přenosu s členy sekretariátu OP URBACT a o tom jak se můžete do výzvy zapojit,
  • Najděte své partnery, abyste společně předložili společný projektový záměr k vytvoření Sítě přenosu

Výzva zaměřená na Sítě přenosu bude otevřena od 15. září 2017 do ledna 2018 na internetové adrese www.urbact.eu. 

Počet míst je omezen, proto se, prosím, co nejdříve registrujte na tomto externím odkazu

Termín pro registraci je 30. září 2017.

Druhý workshop, na který Vás zveme, se jmenuje "Addressing urban and regional challenges through public procurement". Koná se 11. října 2017 od 14:30 do 17:00 v sídle Výboru regionů, Jacques Delors, Atrium 5, Brusel.  (Kód akce je 11C120).

Každý rok je zhruba 14% HDP EU vynakládáno orgány veřejné správy na nákup služeb, prací a dodávek prostřednictvím veřejných zakázek. Tento proces byl často charakterizován problémy týkajícími se byrokracie a souvisí s neschopností úředníků v procesu zadávání veřejných zakázek riskovat. Ačkoliv je to někdy složité a nesprávně interpretované, veřejné zadávání může představovat jedinečnou příležitost k řešení klíčových hospodářských, sociálních a environmentálních problémů. Tradičně byl kladen důraz na soulad se zadáním a výši nákladů, nicméně Evropská směrnice o zadávání veřejných zakázek z roku 2014 zdůrazňuje princip flexibility, podporu malých a středních podniků a využívání veřejných zakázek k dosažení sociálních a environmentálních cílů.

Programy ESPON, INTERACT, INTERREG EUROPE a URBACT spojily své síly, aby poskytly příklady progresivního zadávání veřejných zakázek, které se objevují v celé Evropě, a aby diskutovali o tom, jak mohou města a regiony využívat veřejné zakázky k žádoucí změně a řešení historických výzev.
Přednášející a účastníci budou podrobně diskutovat příklady toho, jak lze řešit problémy v různých fázích procesu zadávání veřejných zakázek: zadávání veřejných zakázek na inovace (vazba na pověření zmocnění subjektu něco realizovat), analýza výdajů (vazba na strategii zadávání veřejných zakázek), používání sociálních a environmentálních kritérií (vazba na nabídkové řízení a zadání zakázky), a realizací hospodářského, sociálního a environmentálního dopadu prostřednictvím zadávání veřejných zakázek (vazba na dodání konkrétního řešení a monitorování).

Počet míst je omezen, proto se, prosím, co nejdříve registrujte na tomto externím odkazu.

Termín pro registraci je 30. září 2017.

Pro získání aktuálních informací využijte následující Twitter účty: @URBACT, @EU_Regional, @EU_CoR a zaregistrujte se na #EURegionsWeek.

Comments

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.