You are here

Znanih je 25 prenosnih omrežij

Edited on

06 April 2018

Nadzorni odbor programa URBACT je 4. aprila 2018 potrdil 25 prenosnih omrežij, ki združujejo 75 evropskih mest.

25 omrežij pokriva 20 držav. 36 % mest, ki so vključena v 25 omrežij, prvič sodeluje v programu URBACT.

Omrežja, ki so sestavljena iz treh mest, začenjajo prvo delovno fazo, dolgo 6 mesecev. V tem času imajo omrežja zagotovljene vire za širitev partnerstva z relevantnimi partnerji, razvoj skupnega razumevanja dobre prakse, ki se bo prenašala, raziskavo pogojev in zahtev za uspešen prenos v lokalno okolje in določitev metodologije za prenosne aktivnosti. Prenosna omrežja bodo sestavljena iz najmanj 5 in največ 8 partnerjev.

S svojo prijavo prenosa dobre prakse Čebelja pot je bila uspešna tudi Ljubljana. Čestitamo!

Tukaj je seznam 25 potrjenih prenosnih omrežij.

V kratkem bomo objavili več informacij za mesta, ki bi se želela pridružiti tem omrežjem.