De tijd nemen om na te denken met URBACT, de uitdaging voor de gemeente Hannut

Edited on 19/12/2023

Hannut_Fresque

Muurschildering door een plaatselijke kunstenaar

Muurschildering door een plaatselijke kunstenaar

De stad Hannut wil haar burgers een duurzame, harmonieuze en aantrekkelijke leefomgeving bieden en is daarom op verschillende fronten actief, met projecten die milieu-, klimaat-, energie-, sociale cohesie- en mobiliteitskwesties integreren. De stad is met name van plan om een emblematische hybride locatie te creëren bij de ingang van de stad. Voor dit project heeft Hannut besloten de tijd te nemen om na te denken en de URBACT-methodologie te gebruiken.

Het vooruitzicht van een emblematisch project

Hannut_hdv
Het stadhuis van Hannut, dat via een zachte weg verbonden moet worden met het toekomstige multiplex

Met zijn stadskern en 17 dorpen is Hannut een van de grootste gemeenten in de provincie Luik. Op een boogscheut van Vlaanderen, tussen Luik en Brussel, geniet Hannut van een strategische ligging. Bovendien heeft deze kleine stad alle troeven van een grote stad, met een gevarieerd winkelaanbod, kwaliteitsvolle school- en sportvoorzieningen en een groeiend cultuuraanbod.

Om deze positieve dynamiek kracht bij te zetten, willen de lokale autoriteiten een emblematische hybride infrastructuur bouwen aan de ingang van de stad, een multiplex dat een polyvalente zaal met een culturele roeping, een zakencentrum met vergaderzalen en verschillende faciliteiten om dienstverlenende bedrijven te huisvesten, de nieuwe bibliotheek, woningen en commerciële activiteiten zou omvatten. Dit ambitieuze project zou van Hannut een bestemmingsstad maken en tegelijkertijd de levenskwaliteit van de inwoners blijven verbeteren.

 

UR IMPACT, sociale impact meten

Sinds afgelopen juni werkt Hannut samen met 9 Europese steden in het UR IMPACT netwerk, een van de 30 URBACT netwerken die dit jaar zijn gelanceerd. Deze steden zijn binnen dit partnerschap verenigd door een gemeenschappelijke ambitie: stadsvernieuwing ondersteunen door prioriteit te geven aan sociale impact. Dit betekent dat burgers en hun welzijn centraal moeten staan in de strategie van de stad en dat er een methodologie moet worden ontwikkeld voor collectieve besluitvorming.

Dit betekent dat aan het einde van de 30 maanden van samenwerking en uitwisseling binnen URBACT, elk van de steden een geïntegreerd actieplan moet presenteren dat klaar is voor gebruik door politieke besluitvormers. URBACT is daarom een kans voor de stad Hannut om de tijd te nemen om na te denken en te profiteren van een methodologisch kader waarbij lokale belanghebbenden, transnationale partners en deskundigen betrokken zijn.

De URBACT-methodologie is een manier om ervoor te zorgen dat de geplande acties een meetbare sociale impact zullen hebben. In het actieplan wordt elke actie ondersteund door indicatoren die de verwachte concrete resultaten definiëren.

In Hannut zullen meerdere lokale belanghebbenden met soms uiteenlopende belangen bij het multiplexproject betrokken zijn. De werkzaamheden in het kader van UR IMPACT moeten het mogelijk maken om een flexibel, evenwichtig publiek-privaat bestuursmodel op te zetten dat aansluit bij de lokale behoeften en een meetbare sociale impact heeft. 

Een bezoek rijk aan projecten

Op 15 en 16 november ontving Hannut de Lead Experts en Lead Partners van haar UR IMPACT netwerk om een kijkje te nemen naar de projecten die in de gemeente lopen en een beter begrip te krijgen van de lokale dynamiek. Het multiplexproject is inderdaad een structurerend project, maar het maakt deel uit van een bredere visie voor het gebied. Deze visie wil de levenskwaliteit van de inwoners van Hannut verbeteren door problemen op het vlak van milieu, klimaat, energie, sociale cohesie en mobiliteit aan te pakken. Tijdens dit tweedaagse bezoek konden we de belangrijkste gemeentelijke projecten zien die deze problemen aanpakken.

Op het gebied van mobiliteit konden de lokale autoriteiten hun belangrijkste ambitie presenteren, namelijk het waarborgen van een hoogwaardige verbinding tussen de 17 dorpen in de gemeente en het stadscentrum. Dit houdt in dat de infrastructuur voor zachte mobiliteit wordt verbeterd en dat er stimulansen en sensibiliseringsmaatregelen worden ingevoerd. De applicatie "Ride & Buy" ondersteunt dit streven ook door inwoners in staat te stellen hun dagelijkse fietsritten te registreren. Op deze manier verzamelen gebruikers punten die kunnen worden ingewisseld voor waardebonnen die ze in lokale winkels kunnen besteden.

Wat het culturele aanbod betreft, heeft Hannut een cultureel centrum dat actief is in 20 zeer diverse projecten, zowel wat betreft het doelpubliek als de expressiemogelijkheden. Het cultureel centrum organiseert regelmatig tentoonstellingen, workshops en jeugdactiviteiten. De huidige infrastructuur is echter een beperkende factor, waardoor het vierkoppige team zijn potentieel niet ten volle kan benutten. De nieuwe multiplex moet het mogelijk maken om deze creativiteit de vrije loop te laten en een ideaal speelterrein te bieden voor de culturele ambities van de gemeenschap.

Hannut is niet alleen een stad, maar ook een landelijk gebied waar de landbouwpraktijken die typisch zijn voor Haspengouw een grote impact hebben op de biodiversiteit. De gemeente is zich bewust van de milieuproblematiek en heeft besloten om een natuurgebied van groot ecologisch belang te herstellen dat voorheen werd bedreigd door de menselijke activiteiten die er plaatsvonden. Sinds de verwijdering van de menselijke activiteiten en de bouw van nieuwe faciliteiten is het gebied in zijn oude luister hersteld. In het gebied, dat nu in samenwerking met Natagora wordt beheerd, kunnen wandelaars de overvloed aan leven verkennen en observeren.

Hannut_reserve
Natuurgebied van groot belang al gedeeltelijk gerestaureerd door de gemeente

 

Tot slot zijn klimaat- en energiekwesties ook geïntegreerd in de vastgoedstrategie van de lokale overheid. Een aantal energie-intensieve openbare infrastructuren is onlangs gerenoveerd of heringericht, terwijl er nieuwe projecten worden gestart om de energie-efficiëntie te verhogen. Op deze manier kunnen investeringen in openbare infrastructuur zowel aan de maatschappelijke vraag voldoen als het energieverbruik verminderen. De nieuwe sporthal die gepland staat voor 2028 is een voorbeeld van deze win-win strategie, aangezien deze nieuwe energie-efficiënte ruimte nieuwe mogelijkheden zal bieden aan lokale scholen, die niet over voldoende sportfaciliteiten beschikken.

Een geïntegreerde aanpak die zinvol is voor Hannut

Gezien de vele projecten die in de gemeente lopen, is het duidelijk dat de bouw van een multiplex slechts één stukje van een veel grotere puzzel zou zijn. Toch zijn de herinrichting van de ingang van de stad en de nieuwe diensten die daarbij gepland zijn, een sleutelelement in de ontwikkeling van Hannut.

Door zijn geïntegreerde aanpak zou URBACT een cruciale rol kunnen spelen bij het aanmoedigen van de convergentie van lokale projecten en het garanderen van een meetbare evaluatie van de sociale impact van deze projecten.

 

Hannut_skatepark
Skatepark onlangs ontwikkeld door de gemeente en ontworpen in samenwerking met gebruikers

 

Submitted by Fabian Massart on 19/12/2023
author image

Fabian Massart

See all articles