URBACT är ett europeiskt kunskapsutbytesprogram finansierat av EU. Målet är att göra det möjligt för städer att arbeta mer tillsammans och utveckla lösningar på gemensamma urbana utmaningar. Det sker genom nätverk, erfarenhetsutbyte och genom att identifiera de bästa metoderna för att förbättra städer.

Sedan 2002 har URBACT drivit förändring över hela Europa genom att möjliggöra samarbete och idéutbyte mellan städer inom tematiska nätverk, genom att bygga upp kompetensen hos lokala intressenter i utformningen och genomförandet av integrerade och deltagande policyer, och genom att dela kunskap.

Nyheter från URBACT delas nedan. Följ även gärna URBACT Sveriges LinkedIn

Prenumerera även gärna på vårt nyhetsbrev 

 

National URBACT Point - Sweden

Good Practices and Networks

  • The 10 Good Habits for education innovation

    Enriching the education system with local partnerships

  • Stay Tuned

    European cities face higher levels of Early Leaving from Education and Training (ELET) than their national averages, meaning that some urban areas have more

  • AGRI-URBAN

    Rethinking Agri-food production in small and medium-sized European cities is the aim of this Action Planning network. Agri-food production is a mature industry