URBACT är ett europeiskt kunskapsutbytesprogram finansierat av EU. Målet är att göra det möjligt för städer att arbeta mer tillsammans och utveckla lösningar på gemensamma urbana utmaningar. Det sker genom nätverk, erfarenhetsutbyte och genom att identifiera de bästa metoderna för att förbättra städer.

Sedan 2002 har URBACT drivit förändring över hela Europa genom att möjliggöra samarbete och idéutbyte mellan städer inom tematiska nätverk, genom att bygga upp kompetensen hos lokala intressenter i utformningen och genomförandet av integrerade och deltagande policyer, och genom att dela kunskap.

Nyheter från URBACT delas nedan. Följ även gärna URBACT Sveriges LinkedIn

Prenumerera även gärna på vårt nyhetsbrev 

 

Good Practices and Networks

  • METACITY

    Metacity aims to increase competitiveness of small and medium tech-aware cities, benefiting from the opportunity to enhance service efficiency and citizen

  • GenProcure

    GenProcure will address the gender equality in public procurement, many times referred to as Gender-Responsive Public Procurement. It consists of promoting

  • FEMACT-Cities

    The objective of FEMACT-Cities is to support the drafting of eight “Local Action Plans on Gender Equality” about main challenges regarding women's liberty and