Den här webbsidan syftar till att dela information, nyheter och artiklar om URBACT på svenska. Sidan är för närvarande under utveckling och kommer att vara fullt fungerande först under oktober månad.

Under tiden vill vi informera dig om att nästa URBACT-utlysning för Action Planning Networks kommer att öppna i början av januari 2023.
 

Vi inbjuder dig att leta efter evenemang som äger rum i ditt land här  och ta reda på mer om hur du engagerar dig i URBACT här (länk på engelska). För frågor på ditt språk, kontakta National URBACT Point i ditt land.

 

 

National URBACT Point - Sweden

Good Practices and Networks

  • The 10 Good Habits for education innovation

    Enriching the education system with local partnerships

  • Stay Tuned

    European cities face higher levels of Early Leaving from Education and Training (ELET) than their national averages, meaning that some urban areas have more

  • AGRI-URBAN

    Rethinking Agri-food production in small and medium-sized European cities is the aim of this Action Planning network. Agri-food production is a mature industry