URBACT IV tegevusplaneerimise võrgustiku esimene taotlusvoor on avatud kuni 31. märtsini (15:00 CEST)!

Taotlusvoor on suunatud peamiselt kohalikele omavalitsustele, kes on valmis tegema koostööd teiste Euroopa linnadega, et välja töötada ja rakendada tegevuskavad vastavalt kohaliku tasandi väljakutsetele.

Tegevusplaneerimise võrgustikes saavad osaleda ja rahastust taotleda linnad, vallad ja teised avaliku võimu kandjad nii Euroopa Liidu liikmesriikidest ja partnerriikidest (Norra ja Šveits) kui ka ühinemiseelse abi rahastusvahendist abi saavad riigid (Albaania, Bosnia ja Hertsogoviina, Montenegro, Põhja-Makedoonia ja Serbia).

Saa rohkem teada eesti keeles siit.

Join us! Kandideeri URBACTi taotlusvoorus 31. märtsini!
 • Join us! Kandideeri URBACTi taotlusvoorus 31. märtsini!

  URBACT APN võrgustikud ootavad kandideerima

  URBACT ootab kandideerima uues tegevusvõrgustike taotlusvoorus. 

 • Join us to drive change in your city

  URBACT infopäev 12. jaanuaril 2023

  Infopäev toimub 12. jaanuaril kell 10.00-15.00 Tallinnas Rahandusministeeriumis (Suur-Ameerika 1). Ootame osalema KOV esindajaid, omavalitsusliite, arenduskeskusi ja eksperte, et tutvustada URBACT IV programmiperioodi võimalusi. 

More information

.

Good Practices and Networks

 • Stay Tuned

  European cities face higher levels of Early Leaving from Education and Training (ELET) than their national averages, meaning that some urban areas have more

 • Freight TAILS

  Devoted to discovering Tailored and Innovative Logistic Solutions (TAILS) for the successful management of freight, this Action Planning network aimed on

 • INTERACTIVE CITIES

  This Action Planning network explored how digital, social media and user generated content can improve today’s urban management in European cities, whatever