Pirmais URBACT IV programmas konkurss Rīcības plānošanas tīkliem ir atvērts līdz 2023. gada 31. martam plkst. 15:00!

 

Aicinājums galvenokārt ir adresēts pilsētu administrācijām, kuras vēlas sadarboties ar citām Eiropas pilsētām, lai izstrādātu un īstenotu Integrētos rīcības plānus, reaģējot uz vietējām problēmām.

Pilsētām un citām valsts iestādēm no Eiropas Savienības dalībvalstīm un partnervalstīm (Norvēģijas un Šveices), kā arī valstīm, kas gūst labumu no Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (Albānija, Bosnija un Hercegovina, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija un Serbija) ir tiesības saņemt finansējumu dalībai Rīcības plānošanas tīklos.

Īsuma par konkursu latviešu valodā šeit.

Social media

TwitterFacebook

More information

.

Good Practices and Networks

  • INT-HERIT

    The INT-HERIT implementation network brings together 9 European cities facing challenges related to the revitalisation of their cultural heritage. These cities

  • AGRI-URBAN

    Rethinking Agri-food production in small and medium-sized European cities is the aim of this Action Planning network. Agri-food production is a mature industry

  • Gen-Y City

    Over the last decades, younger people have increasingly chosen to live in urban areas, whilst the share of older residents in cities has generally fallen