URBACT misija ir dot pilsētām iespēju sadarboties un izstrādāt integrētus risinājumus kopīgiem pilsētu izaicinājumiem, veidot tīklus, mācīties un gūst vienam no otra paraugprakses pieredzes, lai uzlabotu pilsētu politiku. 

Piesakies Inovāciju pārneses tīklu konkursam līdz 2024. gada 20. martam plkst. 15:00 (CET).

 

Inovāciju pārneses tīkli tiks veidoti atbilstoši Pilsētu inovatīvās darbības (Urban Innovative Actions - UIA) projektu tēmām, kas tika īstenoti no 2016. līdz 2023. gadam. Pilsētas, kuras ir īstenojušas UIA projektu, pēc noklusējuma darbosies kā vadošie partneri. 

Pilsētām un valsts līdzvertīgām iestādēm no 27 Eiropas Savienības dalībvalstīm, partnervalstīm (Norvēģijas un Šveices), ka arī pilsētām no ES Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas un Serbijas), kas vēlas iegūt UIA projektu pieredzi un zināšanas, ir jāiet uz URBACT Partneru meklēšanas rīku (skatīt zemāk) un jāizrāda interese kādai no UIA projektu pilsētam. 

Atklājiet visas turpmāko tīklu tēmas un Partneru meklēšanas rīkā atrodiet partnerus.

GET INVOLVED (EN)

Good Practices and Networks

  • INT-HERIT

    The INT-HERIT implementation network brings together 9 European cities facing challenges related to the revitalisation of their cultural heritage. These cities

  • AGRI-URBAN

    Rethinking Agri-food production in small and medium-sized European cities is the aim of this Action Planning network. Agri-food production is a mature industry

  • Gen-Y City

    Over the last decades, younger people have increasingly chosen to live in urban areas, whilst the share of older residents in cities has generally fallen