Anastasija Bizjajeva

Edited on 10/04/2024

Anastasija Bizjajeva

  • Latvija
  • anastasija.bizjajeva@varam.gov.lv
Profile picture for user Anastasija Bizjajeva

URBACT Nacionālais kontktpunkts Latvijā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija