17. aprīlī aicinām piedalīties konferencē "Dzīve pierobežas reģionos — izaicinājumu risināšana"

Edited on 05/04/2023

Life in border regions

2023. gada 17. aprīlī Eiropas pārrobežu reģionu iedzīvotāju alianse (Eiropas Reģionu komiteja, Eiropas Pierobežas reģionu asociācija, Pārrobežu sadarbības delegācija, Centrāleiropas Pārrobežu iniciatīvu dienests) rīko konferenci “Dzīve pierobežas reģionos – izaicinājumu risināšana”, kas notiks Eiropas Reģionu komitejā, Briselē.

Neskatoties uz gadu desmitiem ilgušo Eiropas integrāciju, pierobežas teritorijās joprojām pastāv juridiski un administratīvi šķēršļi, kā arī joprojām tiek radīti jauni šķēršļi.

Tā kā Eiropas Savienības Padomē ir bloķēta regula par Eiropas pārrobežu mehānismu, šajā konferencē tiks aplūkoti jautājumi, ar kuriem saskaras iedzīvotāji, vietējās pārvaldes iestādes un uzņēmumi, un kāpēc ir nepieciešams instruments šādu problēmu risināšanai.

Tehniskā informācija

Šī konference tiks organizēta kā hibrīdpasākums. Ir iespējams piedalīties gan klātienē, gan tiešsaistē.

Reģistrēties pasākumam var līdz 13. aprīlim šeit.

Pasākuma darba kārtība ir pieejama šeit.

Kontakti:

E-pasts: egtc@cor.europa.eu​​

 

Submitted by Anastasija Bizjajeva on 22/03/2023
author image

Anastasija Bizjajeva

See all articles