Kuluvan URBACT-ohjelmakauden ensimmäinen Good Practice hakukierros järjestetään 15.4.–30.6.2024. Good Practice on kaupungin tai kunnan toteuttama paikallinen kehittämistoimi, joka on vaikuttava, osallisuutta hyödyntävä tai sitä edistävä sekä otteeltaan monialainen eli integroiva. Lisäksi tämän hyvän käytännön on oltava EU:n näkökulmasta hyödyllinen eli siitä on opittavaa ja se on siirrettävissä muiden eurooppalaisten kaupunkien käyttöön.

Lokakuussa 2024 valittavat Good Practice -kaupungit saavat euroopanlaajuista huomiota ja ne ovat näkyvästi esillä esimerkiksi 8.–10.4.2025 järjestävillä URBACTin kaupunkifestivaaleilla Puolan Wroclawissa. Lisäksi Good Practice -kaupungeilla on mahdollisuus toimia hankevetäjinä URBACT Transfer Network -hankkeissa, jotka avautuvat hakuun keväällä 2025.

Lisätietoja Good Practice hausta tästä. 

URBACTin Suomen yhteyspiste järjestää Good Practice -hakua koskevan tietoiskun 8.5.2024. 

Good Practices and Networks

  • Residents of the future

    Residents of the future wants to address the issue of urban depopulation within small and medium-sized cities. By focusing on digital transformation, economic

  • SCHOOLHOODS

    SCHOOLHOODS puts children’s health and safety on the menu of how to get to school. The cities of this URBACT network work with pupils, parents and teachers to

  • One Health 4 Cities

    The One Health 4 Cities network aims to promote the integration of the One Health approach into urban strategies and projects. It intends to develop tools that