URBACT edistää eurooppalaisten kaupunkien yhteistyötä, jossa kehitetään ratkaisuja kaupunkikehityksen haasteisiin hyödyntämällä verkostoja, vertaisoppimista ja hyviä käytäntöjä.

Osallistu seuraavaan EU:n kaupunkilaboratorioon, joka käsittelee julkisia hankintoja. Tämän laboratorion tavoitteena on edistää paikallisen, kausiluonteisen ja kestävän ruoan käyttöä.

Keskustele ja vaihda kokemuksia eurooppalaisten kaupunkialan ammattilaisten sekä kaupunkien edustajien kanssa elintarvikkeiden julkisiin hankintoihin liittyvistä hyvistä käytännöistä.

Löydät lisätietoja ja ilmoittautumislinkin täältä.

Good Practices and Networks

  • Residents of the future

    Residents of the future wants to address the issue of urban depopulation within small and medium-sized cities. By focusing on digital transformation, economic

  • SCHOOLHOODS

    SCHOOLHOODS puts children’s health and safety on the menu of how to get to school. The cities of this URBACT network work with pupils, parents and teachers to

  • One Health 4 Cities

    The One Health 4 Cities network aims to promote the integration of the One Health approach into urban strategies and projects. It intends to develop tools that