Program URBACT je namenjen povezovanju mest in utrjevanju osrednje vloge mest pri soočanju z vse kompleksnejšimi družbenimi spremembami. Program podpira krepitev omrežij med mesti, učenje na izkušnjah drugih ter prenos dobrih praks za izboljšanje urbanih politik in upravljanje urbanih območij. S svojimi strokovnjaki mestom pomaga pri razvoju inovativnih in trajnostnih praktičnih rešitev, ki vključujejo gospodarsko, družbeno in okoljsko razsežnost ter upoštevajo principe sodelovanja javnosti. 

Ta spletna stran je namenjena izmenjavi informacij, novic in prispevkov o programu URBACT v slovenske jeziku.
 

 

 

 

Več informacij

 

NUP SI Nina

Nina Plevnik

urbact@ipop.si
(+386) 40/342-811

 

 

   

URBACT v Sloveniji

 

 

V obdobju URBACT IV je bilo v Sloveniji v program vključenih 9 slovenskih mest, ki so sodelovala v 14 omrežjih. Ob tem je med junijem 2021 in decembrom 2022 6 slovenskih mest sodelovalo pri Pobudi za prenos dobre prakse – pobudi razširjanja dobrih praks URBACT mest na nacionalni ravni. 

 

V programu URBACT delujejo nacionalne točke (National URBACT Point – NUP), katerih naloge so obveščanje o programu in informiranje potencialnih upravičencev; širjenje rezultatov programa; spodbujanje dialoga med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi akterji na področju urbanega razvoja in podpora sekretariatu pri izvajanju aktivnosti za krepitev zmogljivosti.

 

V Sloveniji nalogo nacionalne URBACT točke opravlja IPoP – Inštitut za politike prostora. IPoP je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija, ki deluje na področju trajnostnega urejanja prostora. Osrednji rezultati organizacije so politike, kampanje, študije, platforme in procesi, ki izboljšujejo kakovost bivanja v mestih.

logo pop

Good Practices and Networks

  • Creation of a new NGO platform

    The new ‘Towns’ Living Room’, established by the municipality in a vacant building, involves the heads of the city administration, active citizens, social

  • CREATIVE SPIRITS

    The partner cities from this Implementation network have a common need to improve the implementation of their existing integrated urban strategies and action

  • CityCentreDoctor

    The cities of this Action Planning network were challenged to identify the urban issues relate to their city centre, analyse perceptions and reality of those