Program URBACT povezuje mesta in utrjuje njihovo vlogo pri soočanju z vse kompleksnejšimi družbenimi spremembami.

 

Ta spletna stran je namenjena izmenjavi informacij, novic in prispevkov o programu URBACT v slovenskem jeziku.

 • Action Planning Networks in the URBACT City Festival 2022

  Pozdravljamo nova URBACT akcijska omrežja!

  Odobrenih je bilo 30 novih URBACT akcijskih omrežij, v katerih sodelujejo tudi slovenska mesta!

  opoetra

  See more
 • Lokalni heroji

  V rubriki Lokalni heroji predstavljamo javne uslužbence, ki so svojemu delu posebej predani in ga dojemajo kot neke vrste poslanstvo.

  opoetra

  See more

   

Več informacij

 

 

NUP SI PetraNacionalna URBACT točka

Petra Očkerl, IPoP

urbact@ipop.si

(+386) 41/880-165

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUP SI Nina

 

Nacionalna URBACT točka

Nina Plevnik, IPoP

urbact@ipop.si

(+386) 40/342-811

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MC SI Tomaz

Nadzorni odbor (Monitoring Committee)

Tomaž Miklavčič, Ministrstvo za naravne vire in prostor

Tomaz.Miklavcic1@gov.si

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI coat of arms

 

Prvostopenjska kontrola

Natalija Gracej, Ministrstvo za naravne vire in prostor

Natalija.Gracej@gov.si

 

 

 

 

 

 

URBACT v Sloveniji

Trenutno se izvaja četrta različica programa  URBACT IV (2021–2027). Junija 2023 je z delom začela prva skupina omrežij v okviru programa URBACT IV. V 10 akcijskih omrežjih sodeluje tudi 8 slovenskih mest.

 

V obdobju URBACT III (2014–2020) je bilo v program vključenih 9 slovenskih mest, ki so sodelovala v 14 omrežjih. Ob tem je med junijem 2021 in decembrom 2022 šest slovenskih mest sodelovalo pri Pobudi za prenos dobre prakse – pobudi razširjanja dobrih praks URBACT mest na nacionalni ravni.

 

V programu URBACT delujejo nacionalne točke (National URBACT Point – NUP), katerih naloge so obveščanje o programu in informiranje potencialnih upravičencev; širjenje rezultatov programa; spodbujanje dialoga med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi akterji na področju urbanega razvoja in podpora sekretariatu pri izvajanju aktivnosti za krepitev zmogljivosti.

 

V Sloveniji nalogo nacionalne URBACT točke opravlja IPoP – Inštitut za politike prostora. IPoP je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija, ki deluje na področju trajnostnega urejanja prostora. Osrednji rezultati organizacije so politike, kampanje, študije, platforme in procesi, ki izboljšujejo kakovost bivanja v mestih.

 

logo pop

Good Practices and Networks

 • Creation of a new NGO platform

  The new ‘Towns’ Living Room’, established by the municipality in a vacant building, involves the heads of the city administration, active citizens, social

 • CREATIVE SPIRITS

  The partner cities from this Implementation network have a common need to improve the implementation of their existing integrated urban strategies and action

 • CityCentreDoctor

  The cities of this Action Planning network were challenged to identify the urban issues relate to their city centre, analyse perceptions and reality of those