URBACT mestom omogoča, da sodelujejo in skupaj razvijajo rešitve za urbane izzive, s katerimi se soočajo, tako, da se spoznavajo, se učijo eno od drugega in iščejo dobre prakse za izboljšanje urbanih politik.

Sooblikujte prihodnost programa URBACT!


Evropska komisija je vse evropske programe teritorialnega sodelovanja povabila, da se pridružijo posvetovanju o prihodnosti kohezijske politike po letu 2027 (INTERREG Consultation 2024). URBACT je ta posvetovalni proces začel z anketo na portalu EUSurvey. Anketa poteka od 26. marca do 31. julija 2024 in je na voljo tukaj.
 

 • EU laboratoriji za mesta

  EU laboratoriji za mesta (EU City Labs) so dogodki za izmenjavo znanja, ki jih skupaj organizirata URBACT in Evropska pobuda za mesta (EUI). Vsak laboratorij je edinstvena priložnost za spoznavanje dobrih praks mest, razvitih v okviru programa URBACT in pobude EUI ter načinov, kako so jih prilagodila in prenesla druga mesta. 

  opoetra

  See more
 • URBACT razpis za dobre prakse je odprt!

  Ste občina in izvajate urbano prakso, ki je učinkovita, participativna, celostna in prenosljiva? Postanite mesto z URBACT dobro prakso!

  opoetra

  See more
 • maribor mala trznica gregor salobir

  MESTA >> MESTOM

  Mesta mestom je serija katalogov, v katerih so zbrane dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja. Istočasno je Mesta mestom tudi platforma, namenjena izmenjavi izkušenj in medsebojni podpori med slovenskimi mesti.

  opoetra

  See more

Več informacij

NUP SI PetraNacionalna URBACT točka

Petra Očkerl, IPoP

urbact@ipop.si

(+386) 41/880-165

 

 

 

NUP SI Nina

 

Nacionalna URBACT točka

Nina Plevnik, IPoP

urbact@ipop.si

(+386) 40/342-811

 

 

MC SI Tomaz

Nadzorni odbor (Monitoring Committee)

Tomaž Miklavčič, Ministrstvo za naravne vire in prostor

Tomaz.Miklavcic1@gov.si

 

 

 

SI coat of arms

 

Prvostopenjska kontrola

Natalija Gracej, Ministrstvo za naravne vire in prostor

Natalija.Gracej@gov.si

 

URBACT v Sloveniji

Trenutno se izvaja četrta različica programa  URBACT IV (2021–2027). Junija 2023 je z delom začela prva skupina omrežij v okviru programa URBACT IV. V 10 akcijskih omrežjih sodeluje tudi 8 slovenskih mest.

 

V obdobju URBACT III (2014–2020) je bilo v program vključenih 9 slovenskih mest, ki so sodelovala v 14 omrežjih. Ob tem je med junijem 2021 in decembrom 2022 šest slovenskih mest sodelovalo pri Pobudi za prenos dobre prakse – pobudi razširjanja dobrih praks URBACT mest na nacionalni ravni.

 

V programu URBACT delujejo nacionalne točke (National URBACT Point – NUP), katerih naloge so obveščanje o programu in informiranje potencialnih upravičencev; širjenje rezultatov programa; spodbujanje dialoga med lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi akterji na področju urbanega razvoja in podpora sekretariatu pri izvajanju aktivnosti za krepitev zmogljivosti.

 

V Sloveniji nalogo nacionalne URBACT točke opravlja IPoP – Inštitut za politike prostora. IPoP je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija, ki deluje na področju trajnostnega urejanja prostora. Osrednji rezultati organizacije so politike, kampanje, študije, platforme in procesi, ki izboljšujejo kakovost bivanja v mestih.

 

logo pop

URBACT v letu 2024

 

URBACT IV (2021-2027)

 

 

Več o programu URBACT IV (2021−2027)

Pobuda za prenos dobre prakse − Mestna dnevna soba

pobuda
Šest slovenskih občin po zgledu Idrije povezalo lokalno skupnost

Občine Bohinj, Bovec, Ormož, Podlehnik, Radenci in Razkrižje so decembra 2022 zaključile prenos dobre prakse mestne dnevne sobe v svoje lokalno okolje. 
Cel članek tukaj.

 

Povezane skupnosti in njihovi prostori ustvarjajo bolj sodelujoča, pravična in odporna mesta

Gosti z različnih koncev Evrope so spregovorili o pomenu sodelovanja med mesti in civilno družbo, ki je ključno za kakovost življenja in storitev v mestih ter za učinkovito odzivanje na izzive. Cel članek tukaj.

Peto srečanje partnerjev Pobude za prenos dobre prakse v Razkrižju in Radencih

Partnerji so se udeležili delavnice na temo vključevanja ranljivih skupin v načrtovanje aktivnosti v lokalnem okolju, razmišljali o tem, kako nagovoriti različne ciljne skupine in se preizkusili v kreativnem načinu iskanja finančnih virov za svoje projekte in aktivnosti. Cel članek tukaj.

Četrto srečanje partnerjev Pobude za prenos dobre prakse v Ormožu

Partnerji so se udeležili delavnice o deležnikih in ključnih skupinah, razmišljali o komuniciranju na socialnih omrežjih in si ogledali nekaj dobrih praks v Ormožu. Cel članek tukaj.

Good Practices and Networks

 • S.M.ALL

  The S.M.ALL network  addresses urban challenges, promoting and implementing sustainable mobility solutions for all, including safe home-to-school journeys

 • PUMA

  Through the development of integrated mobility action plans, PUMA aims to achieve climate-neutral and sustainable mobility in small and medium sized cities

 • FEMACT-Cities

  The objective of FEMACT-Cities is to support the drafting of eight “Local Action Plans on Gender Equality” about main challenges regarding women's liberty and