You are here

MESTA >> MESTOM

Edited on

23 April 2021
Read time: 1 minute

Mesta mestom je serija katalogov, v katerih so zbrane dobre prakse trajnostnega urbanega razvoja. Istočasno je Mesta mestom tudi platforma, namenjena izmenjavi izkušenj in medsebojni podpori med slovenskimi mesti.