Aplikuj do Sieci Transferu Innowacji do 20 marca do godz. 15:00 (CET).

 

Sieci Transferu Innowacji zostaną utworzone wokół tematów projektów Miejskich Działań Innowacyjnych (UIA), które były realizowane w latach 2016–2023. Miasta, które wdrożyły projekt UIA, domyślnie będą pełnić rolę Partnerów Wiodących. 

Miasta i organy publiczne z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej, państw partnerskich (Norwegia, Szwajcaria), a także miasta z krajów korzystających z Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej do UE,chcące przekazać doświadczenie i wiedzę dotyczącą projektu UIA powinny skorzystać z Wyszukiwarki Partnerów URBACT (patrz poniżej) i wyrazić swoje zainteresowanie miastem, które wdrożyło projekt UIA.

Odkryj wszystkie tematy przyszłych sieci i znajdź partnerów w wyszukiwarce partnerów.

Aplikuj

Zapraszamy na Dzień Informacyjny 27 lutego w Katowicach.

Dzień Informacyjny w Katowicach

Materiały z ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego - 7 luty 2024 dostępne są w linku poniżej:

Dzień Informacyjny 7.02.2024

 

W przypadku jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z Krajowym Punktem URBACT w Polsce.

Biuletyn Informacyjny URBACT

Good Practices and Networks

  • PUMA

    Through the development of integrated mobility action plans, PUMA aims to achieve climate-neutral and sustainable mobility in small and medium sized cities

  • SCHOOLHOODS

    SCHOOLHOODS puts children’s health and safety on the menu of how to get to school. The cities of this URBACT network work with pupils, parents and teachers to

  • In4Green

    In4Green is a collaborative network of industrial cities from across Europe with a shared commitment: to lead transformative change within European industry and