Cieľom tejto webovej stránky je zdieľať informácie, novinky a články o operačnom programe URBACT vo Vašom rodnom jazyku. Táto webová stránka je momentálne vo vývoji, plne funkčná bude v priebehu októbra.

Medzitým Vám dávame na vedomie, že nová výzva operačného programu URBACT pre tvorbu sieti pre akčné plánovanie bude otvorená začiatkom januára 2023.
 

Srdečne Vás pozývame, aby ste navštívili tento odkaz, na ktorom nájdete aktivity a podujatia, ktoré sa konajú vo Vašej krajine. Na tomto odkaze (odkaz v angličtine) nájdete informácie o tom, ako sa zapojiť do operačného programu URBACT. V prípade akýchkoľvek otázok vo Vašom rodnom jazyku sa prosím obráťte na národný bod operačného programu URBACT vo vašej krajine.

 

 

National URBACT Point - Slovakia

Social media

TwitterFacebook

More information

.

Good Practices and Networks

  • Volunteering Cities +

    The transfer network makes use of Volunteerism to approach social exclusion and poverty at the community level. Focus is given to an inter-generational

  • Global Goals for Cities

    The 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals, adopted by all United Nations Member States in 2015 as a universal call of

  • Creative SpIN

    Creative "Spillovers" for Innovation aims to create a Thematic Network across Europe which will address the challenges of how best to connect cultural and