Poslaním programu URBACT je umožniť mestám spolupracovať a rozvíjať integrované riešenia spoločných urbánnych výziev prostredníctvom vytvárania sietí, učenia sa zo skúsenosti druhých a osvedčených postupov s cieľom zlepšovať svoje mestské politiky.

Prihláste sa do výzvy na tvorbu Innovation Transfer Networks, ktorá je otvorená od 10. januára 2024 do 20. marca 2024 15:00 (CET).

 

Innovation Transfer Networks budú vytvorené na základe úspešných projektov Urban Innovative Actions (UIA), ktoré boli implementované v rokoch 2016 až 2023. Mestá, ktoré tieto projekty implementovali budú v týchto sieťach vystupovať v pozícií vedúcich partnerov.

Objavte všetky témy a nájdite si partnerov pomocou nástroja Partner Search Tool.

Všetky podrobné informácie nájdete na stránke urbact.eu/get-involved.

URBACT – Slovenské kontaktné miesto organizuje dva online národné infodni k prebiehajúcej výzve – 23.1.2024 a 6.2.2024. Zaregistrovať sa môžete na tomto odkaze.

Kontaktujte nás na adrese urbact@mindop.sk

 

 

SK

URBACT metóda !

Na implementáciu princípov horizontálnej a vertikálnej integrácie v prostredí mestských samospráv v Európe vytvoril URBACT sériu procesov a nástrojov, ktoré sa tiež nazývajú „metóda URBACT“. Táto metóda prináša prostredie, ktoré uprednostňuje učenie sa praxou. V prípade ak by ste sa chceli dozvedieť viac podrobnejšie informácie o URBACT metóde nájdete vo videu nižšie. 

.

Good Practices and Networks

  • Civic eState

    The Civic eState network worked on new models of urban co-governance based on the commons. Two years of EU cooperation for promoting urban co-governance and

  • UrbSecurity

    This Action Planning Network analyses strategies and projective concepts of cities’ design that could contribute to prevent segregation and anti-social behavior

  • Volunteering Cities +

    The transfer network makes use of Volunteerism to approach social exclusion and poverty at the community level. Focus is given to an inter-generational