Výzva na tvorbu sietí pre akčné plánovanie (APN) v rámci operačného programu URBACT je otvorená do 31. marca 2023!


Výzva je určená predovšetkým pre mestá, ktoré sú ochotné spolupracovať s inými európskymi mestami na vypracovaní a implementácií integrovaných akčných plánov (IAP). Mestá, mestské časti a iné verejné orgány z členských štátov EÚ, partnerských štátov (Nórsko, Švajčiarsko) a krajín predvstupovej pomoci IPA (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Srbsko a Severné Macedónsko) sú oprávnenými prijímateľmi pomoci. 

Hlavné informácie o výzve na tvorbu sietí pre akčné plánovanie URBACT IV v slovenskom jazyku nájdete TU

ZAPOJIŤ SA

Good Practices and Networks

  • UrbSecurity

    This Action Planning Network analyses strategies and projective concepts of cities’ design that could contribute to prevent segregation and anti-social behavior

  • Volunteering Cities +

    The transfer network makes use of Volunteerism to approach social exclusion and poverty at the community level. Focus is given to an inter-generational

  • Global Goals for Cities

    The 2030 Agenda for Sustainable Development and its Sustainable Development Goals, adopted by all United Nations Member States in 2015 as a universal call of