Poslaním programu URBACT je umožniť mestám spolupracovať a rozvíjať integrované riešenia spoločných urbánnych výziev prostredníctvom vytvárania sietí, učenia sa zo skúsenosti druhých a osvedčených postupov s cieľom zlepšovať svoje mestské politiky.

Výzva na hľadanie príkladov dobrej praxe je otvorená od 15. apríla 2024 do 30. júna 2024.

 

Ste samospráva a zaviedli ste prax, ktorá je účinná, participatívna, integrovaná a prenosná do ďalších miest? Prihláste sa a získajte titul "URBACT Good Practice".

Tento titul umožní mestám zviditeľniť sa na úrovni EÚ a na národnej úrovni a stať sa vedúcim partnerom URBACT transferovej siete. Výzva na tvorbu týchto sietí bude otvorená od apríla do júna 2025.

Máte skvelú príležitosť ako sa pridať k aktivitám programu URBACT, tak si ju nenechajte ujsť!

Zistite o výzve viac

 

Kontaktujte nás na adrese urbact@mindop.sk

 

 

URBACT metóda !

Na implementáciu princípov horizontálnej a vertikálnej integrácie v prostredí mestských samospráv v Európe vytvoril URBACT sériu procesov a nástrojov, ktoré sa tiež nazývajú „metóda URBACT“. Táto metóda prináša prostredie, ktoré uprednostňuje učenie sa praxou. V prípade ak by ste sa chceli dozvedieť viac podrobnejšie informácie o URBACT metóde nájdete vo videu nižšie. 

.

Good Practices and Networks

  • GreenPlace

    GreenPlace is an URBACT network consisting of ten partners who aim at developing a set of activities for "recycling" unused urban areas, using social

  • Cities for Sustainability Governance

    Cities are urged to set ambitious ecological goals for climate and biodiversity while managing social and economic sustainability. No European city has yet

  • Agents of Co-Existence

    The main objective of the Agents of Co-Existence Network is to foster innovative approaches to societal challenges and strive for inclusive local policies with