NUP country

 • URBAN Newsletter SK

  URBAN NEWSLETTER 06/2023

  Vitajte! Sme radi, že ste si našli čas na novinky, ktoré sa venujú téme mestského rozvoja.

  Matus Zak

  See more
 • GP

  POROZUMENIE A FORMOVANIE VÝDAVKOV NA OBSTARÁVANIE: INŠPIRATÍVNY PRÍKLAD Z MESTA KOSZALIN

  Inšpiratívny príklad mesta Koszalin (Poľsko). Koszalin je mesto na severozápade Poľska, ktoré sa nachádza 12 km južne od pobrežia Baltského mora. Tri najdôležitejšie odvetvia hospodárstva mesta Koszalin sú priemysel, stavebníctvo a cestovný ruch.

  Matus Zak

  See more
 • Nitra

  INTERVIEW S PROJEKTOVÝM MANAŽÉROM O ZAPOJENÍ MESTA NITRA DO PROJEKTU GREEN PLACE

  Zaujíma Vás aké projekty sú v programovom období URBACT IV 2021 - 2027 realizované v slovenských mestách? Prečítajte si interview s projektovým manažérom Vladimírom Ballayom o zapojení mesta Nitra do projektu "GREEN PLACE"! 

  Matus Zak

  See more
 • Survey

  VYHODNOTENIE PRIESKUMU INFORMOVANOSŤ O OPERAČNOM PROGRAME URBACT V PODMIENKACH SR

  Európska únia už pred viac ako 20 rokmi predstavila operačný program URBACT, ktorého hlavným cieľom je podpora integrovaného a udržateľného rozvoja v mestách vytváraním podmienok na to, aby európske mestá spoločne vyvíjali riešenia podobných urbánnych výziev, vymieňali si skúsenosti a zdieľali osvedčené postupy medzi sebou. Od svojho vzniku si viac ako 7 000 zainteresovaných subjektov1 000 európskych miest30 krajín Európy vyskúšalo pridanú hodnotu operačného programu URBACT, ktorý vďaka nadnárodnej spolupráci, prenosu osvedčených postupov a uplatňovaniu participatívneho prístupu k tvorbe politiky prispel k dôležitým transformáciám na miestnej úrovni.
   

  S cieľom skvalitňovania činností URBACT - SLOVENSKÉHO KONTAKTNÉHO MIESTA, ktoré vykonáva rôznorodé činnosti v podmienkach Slovenskej republiky sme sa obrátili na respondentov s prosbou o vyplnenie prieskumu, ktorý im bol zaslaný na e-mailové adresy. Dotazníkový prieskum prebiehal od 30. októbra 2023 do 30. novembra  2023. Z celkového počtu 225 respondentov nám vyšlo v ústrety 127 respondentov a venovali čas nami spracovanému prieskumu. Z týchto zistení môžeme konštatovať, že návratnosť prieskumu je 56,44%. Poďme sa spoločne pozrieť na to, ako dotazníkový prieskum dopadol.

  Matus Zak

  See more
 • UAEU

  TEMATICKÉ PARTNERSTVA URBÁNNEJ AGENDY PRE EÚ

  S potešením Vám oznamujeme spustenie dvoch nových tematických partnerstiev vytvorených v rámci Urbánnej agendy pre EÚ (UAEU). Tematické partnerstvá by mali začať implementovať svoje aktivity začiatkom roku 2024. Po ukončení výzvy, ktorá bola vyhlásená dňa 20. júla 2023, boli vybrané rôzne tímy mestských orgánov a zainteresovaných subjektov, aby navrhli a implementovali akčné plány týkajúce sa témy Potravy (Food) a Miest rovnosti (Cities of Equality).

  Matus Zak

  See more
 • Interview Košice

  INTERVIEW S PROJEKTOVÝM MANAŽÉROM O ZAPOJENÍ MESTA KOŠICE DO PROJEKTU CITIES FOR SUSTAINABILITY GOVERNANCE

  Zaujíma Vás aké projekty sú v programovom období URBACT IV 2021 - 2027 realizované v slovenských mestách? Prečítajte si interview s projektovým manažérom Michalom Hudákom o zapojení mesta Košice do projektu CITIES FOR SUSTAINABILITY GOVERNANCE"! 

  Matus Zak

  See more