NUP country

 • Results

  30 SIETÍ PRE AKČNÉ PLÁNOVANIE URBACT BOLO SCHVÁLENÝCH !

  Dňa 31. mája 2023 Monitorovací výbor OP URBACT IV schválil 30 sietí pre akčné plánovanie, ktoré združujú 252 partnerských organizácií z 28 krajín EÚ!

  Matus Zak

  See more
 • NEWSLETTER 02/2023 URBACT NA SLOVENSKU

  Vitajte! Sme radi, že ste si našli čas na novinky zo sveta operačného programu URBACT.

  Matus Zak

  See more
 • URBSecurity

  VYTVÁRANIE BEZPEČNEJŠIEHO MESTSKÉHO PRIESTORU VĎAKA PROJEKTU URBSECURITY V MESTE MICHALOVCE

  Mesto Michalovce svojou účasťou v projekte URBSecurity, ktorý vznikol vďaka podpore operačného programu URBACT III vyjadrilo jasnú víziu a projektový zámer – budovať bezpečné mesto spolu so širokou verejnosťou prostredníctvom Pocitovej mapy a v spolupráci s expertmi vytvoriť Manuál tvorby verejných priestranstiev Mesta Michalovce.

  Matus Zak

  See more
 • ĽUBĽANSKÁ DOHODA

  V rámci slovinského predsedníctva v Rade EÚ na neformálnom stretnutí ministrov bola dňa 26. novembra 2021 odsúhlasená Ľubľanská dohoda.

  Matus Zak

  See more
 • ZNALOSTNÁ PLATFORMA PORTICO - EUI

  Vážené dámy, vážení páni,

  v mene Sekretariátu European Urban Initiative sa na Vás obraciame s prosbou o vyplnenie krátkeho prieskumu, ktorý prispeje k dolaďovaniu funkcií platformy "Portico“.

  Matus Zak

  See more
 • NEWSLETTER 01/2023 URBACT NA SLOVENSKU

  Vitajte! Sme radi, že ste si našli čas na novinky zo sveta operačného programu URBACT.

  Matus Zak

  See more