Отворена е първата покана по Програма УРБАКТ IV – подкрепа за създаване на мрежи за съвместно планиране с участието на местни власти и техните партньори от цяла Европа. Целта на мрежите е насърчаване на партньорското и интегрирано планиране, фокусирано върху ключови въпроси на местното развитие в унисон с Кохезионната политика на ЕС.

Подробна информация за покана и условията за участие може да намерите на адрес: https://urbact.eu/get-involved

Обобщена инфо-графика за поканата на български език:

Натисни тук

 

National URBACT Point - Bulgaria

Good Practices and Networks

  • S.M.ALL

    The S.M.ALL network  addresses urban challenges, promoting and implementing sustainable mobility solutions for all, including safe home-to-school journeys

  • Re-Gen

    Re-Gen is a European network of cities that aims to support sustainable urban development and social inclusion thanks to the protagonism of secondary school

  • METACITY

    Metacity aims to increase competitiveness of small and medium tech-aware cities, benefiting from the opportunity to enhance service efficiency and citizen