Отворена е първата покана по Програма УРБАКТ IV – подкрепа за създаване на мрежи за съвместно планиране с участието на местни власти и техните партньори от цяла Европа. Целта на мрежите е насърчаване на партньорското и интегрирано планиране, фокусирано върху ключови въпроси на местното развитие в унисон с Кохезионната политика на ЕС.

Подробна информация за покана и условията за участие може да намерите на адрес: https://urbact.eu/get-involved

Обобщена инфо-графика за поканата на български език:

Натисни тук

 

National URBACT Point - Bulgaria

Good Practices and Networks

  • CREATIVE SPIRITS

    The partner cities from this Implementation network have a common need to improve the implementation of their existing integrated urban strategies and action

  • Stay Tuned

    European cities face higher levels of Early Leaving from Education and Training (ELET) than their national averages, meaning that some urban areas have more

  • INTERACTIVE CITIES

    This Action Planning network explored how digital, social media and user generated content can improve today’s urban management in European cities, whatever