URBACT skaber forandring og gør byer bedre

 

Siden 2002 har URBACT skabt forandring over hele Europa ved at muliggøre samarbejde og idéudveksling mellem byer inden for tematiske netværk.

URBACT har bistået i opbygning af færdigheder hos lokale interessenter i byerne, og har opsamlet og delt viden om god bypraksis.

URBACT er finansieret af den europæiske regionalfond.

URBACT fremmer udviklingen ved at støtte byer med at implementere bypolitiske tiltag og bakke op om den positive forandring.

URBACT finansierer ikke infrastrukturinvesteringer, men arbejder hovedsagelig på at forbedre arbejdsmetoderne for at løse bymæssige udfordringer ved hjælp af bløde tiltag. 

A group of people crossing the zebra crossing.

URBACT - ITN

 

 

Igangværende og kommende annonceringer

 

Den 10. januar 2024 blev annonceringen Innovation Transfer Networks åbnet og løber frem til d. 20. marts 2024.  Annonceringen giver mulighed for i europæiske bynetværk at udvikle en investeringsplan og lokale strategier til at udnytte innovative potentialer og takle lokale udfordringer. Der er hverken en nedre eller øvre grænse til bystørrelse eller indbyggertal, hvorfor alle danske byer kan komme i betragtning.

 

Du/I kan læse nærmere om annonceringen, dens kriterier og hvordan du finder sammen med andre i partnerskaber på URBACTs hjemmeside, hvor der også er en guide til ansøgere. 

 

Vær i øvrigt opmærksom på, at der til april åbnes op for annonceringen "Good practices". Mere information herom følger. Følg med på vores LinkedIn-profil  og her på siden.

 

Kommende webinarer:

 

Torsdag d. 14. Marts, kl. 10-11 - Final troubleshooting 

Tilmeldingslink

 

Kontaktinformationer


Hvis du/I vil vide mere om URBACT generelt, de igangværende og/eller kommende ansøgningsrunder, kan det nationale URBACT-kontaktpunkt (NUP) i Erhvervsstyrelsen kontaktes på:

 

Mette Hviid Hoff Jakobsen, MetJak@erst.dk, tlf.nr.: 35291701

Stine Hildebrandt Vendelboe, StiVen@erst.dk, tlf.nr.: 35291759

National URBACT Point - Denmark

Good Practices and Networks

 • NextGen YouthWork

  NextGen YouthWork aims to develop further and improve online youth work through innovative digital solutions at the city level. By this, the network works

 • COPE

  A green and just transition in cities is key to achieving carbon neutrality in Europe by 2050. The COPE (Coherent Place-based Climate Action) network will

 • Breaking Isolation

  The "Breaking Isolation" Network, composed with 10 European cities, aims to address the rising issue of social isolation.

  The project seeks to strengthen