Ukraines byer får nu også plads i URBACT

Edited on 18/04/2024

A cropped shot of protestors with Ukrainian blue and yellow ribbons and flags protesting against war in Ukraine in street

Foto: Colourbox.com

 

To år efter den russiske invasion kommer URBACT-programmet til Ukraine. Vi er på vej ind i endnu et år præget af Ruslands invasion, og ukrainske byer er stadig i høj grad involverede i den væbnede konflikt med alt hvad dertil hører af efterskælv og forstyrrelse af dagligdagen.

 

Siden krigens udbrud har europæiske byer været meget aktive i at yde støtte til de ukrainske flygtninge og byer fra Ukraine. Fra og med i år kan ukrainske byer sammen med moldoviske byer officielt deltage i URBACT-begivenheder, aktiviteter og tilslutte sig URBACT-netværk.

 

Ukrainske byer står over for et unikt sæt udfordringer i en situation i konstant udvikling. For nylig besvarede afdelingsleder Rostyslav Tomenchuk og afdelingschef Yana Romaniuk spørgsmål om ukrainske byer, deres behov og forventninger til URBACT-programmet. Tomenchuk og Romaniuk repræsenterer afdelingen for koordinering af international teknisk bistand i sekretariatet for Ukraines ministerkabinet, som skal koordinere URBACT-programmet i Ukraine.


Det er 2 år siden Ruslands invasion af Ukraine. Hvordan vil I beskrive den nuværende situation i Ukraines byer?

Det ukrainske folks modstandskraft har været bemærkelsesværdig, og mange fortsætter med at arbejde for at genopbygge deres samfund på trods af Ruslands igangværende militære aggression mod Ukraine.

Ukrainske byer har klaret det med støtte fra Ukraines væbnede styrker og betydelig international støtte fra vores partnere. Der er også gjort en indsats for at genopbygge beskadiget infrastruktur, yde humanitær hjælp og støtte fordrevne befolkninger.

Hvordan har de ukrainske byers behov ændret sig siden konfliktens start?

Efter Ruslands fuldskala invasion af Ukraine har vores regioner stået over for nye udfordringer såsom genopbygning, støtte til fordrevne mennesker og opretholdelse af væsentlige tjenester (f.eks. uddannelse, medicin, social beskyttelse).

Ser vi på prioriteter på nationalt niveau for 2024, vil Ukraines regering fortsat fokusere på:

• Forsvar
• Nye teknologier
• Humanitær minerydning
• Sikkerhed (især konstruktion af shelters)
• Europæisk integration af Ukraine

Hvad er ukrainske byers forventninger til at deltage i EU-programmer som URBACT?

At deltage i URBACT og andre EU-programmer kan give betydelige fordele for ukrainske byer. Ukrainske byer vil være i stand til at få adgang til ekspertise, finansiering og netværk for at hjælpe dem i deres genopbygnings- og udviklingsindsats.
 
Gennem URBACT slutter byer sig til et netværk med andre byområder, der står over for lignende udfordringer, hvilket gør det muligt for byer at lære af hinandens succeser og tilbageslag gennem udveksling af ideer og erfaringer. Ukrainske byer vil være i stand til at samarbejde med andre om at udvikle løsninger, der er skræddersyet til deres unikke genopbygningsbehov. De kan også især drage fordel af adgang til den nyeste forskning, metoder og bedste praksis inden for byplanlægning, miljømæssig bæredygtighed, social inklusion og økonomisk udvikling.

URBACT åbner også muligheder for finansiering, som kan være kritisk for ukrainske byer, der håndterer de økonomiske belastninger ved genopbygning. Denne finansiering kan støtte forskellige projekter, lige fra udvikling af infrastruktur til sociale programmer, der hjælper byer med at implementere innovative løsninger udviklet inden for URBACT-rammen.

Ukrainske byer vil også kunne dele erfaringer med andre europæiske byer, hvilket fremmer samarbejde og støtte. Denne udveksling af viden er afgørende for byer, der ønsker at genopbygge og udvikle sig effektivt og bæredygtigt.

Er der i forbindelse med URBACT-programmet særlige emner, som ukrainske byer ønsker at arbejde med?

I øjeblikket kan vi sige, at regionerne i Ukraine har bekræftet deres interesse for at deltage i programmet. Alle prioriteterne i EU's samhørighedspolitik er vigtige for potentielle ukrainske partnere. Det vil sige et fælles engagement i et mere konkurrencedygtigt, grønnere, forbundet, socialt og borgercentreret samfund. Inden for rammerne af disse prioriteter arbejder vores partnere allerede i grænseoverskridende og transnationale samarbejdsprogrammer og udvikler fælles projektideer.
 
Ukrainske byer ser især frem til træning og kompetenceudvikling inden for områder som projektledelse, interessentengagement og politikformulering. Et andet område af interesse er URBACTs integrerede handlingsplaner, som er strategiske dokumenter, der beskriver en holistisk tilgang til byudvikling. For ukrainske byer kunne disse planer fokusere på genopbygning, opbygning af modstandsdygtighed og bæredygtig udvikling, der imødekommer både umiddelbare behov og langsigtede mål.

I december 2023 blev EU's ledere enige om at indlede forhandlinger om Ukraines indtræden. Hvordan ser I på denne proces, og hvad er Ukraines prioriteter?

Vores land er nået langt, når vi kan starte forhandlinger om indtrædelse i EU. Ukraines europæiske integration er en prioritet i regeringens handlingsplan for 2024. Ukraine vil allerede i første halvdel af dette år danne et ukrainsk hold til tiltrædelsesforhandlingerne og vil forberede det nationale program for tilpasning af ukrainsk lovgivning til EU-lovgivningen.

Gennem Ukraine Facility Programme vil Ukraine modtage 50 mia. EUR, hvilket skaber et grundlag for hurtig genopretning og udvikling af den ukrainske økonomi.

Hvordan kan URBACT- og EU-byer fortsat hjælpe med at støtte ukrainske byer?

URBACT-programmet forbinder byer med eksperter inden for forskellige områder af byudvikling, med en stærk vægt på at opbygge de lokale administrationers kapacitet og fremme bæredygtig udvikling. Den fortsatte solidaritet og støtte fra europæiske byer vil spille en afgørende rolle for at hjælpe Ukraines genopretnings- og genopbygningsbestræbelser. At slutte sig til URBACT kan give ukrainske byer et omfattende støttesystem til ikke kun at hjælpe med den øjeblikkelige genopbygningsindsats, men også til at lægge et grundlag for bæredygtig, robust og inklusiv byudvikling på lang sigt.

Bor du i en europæisk by, der ønsker at samarbejde med en ukrainsk by? URBACT ser frem til, at ukrainske byer bliver en del af programmet fra den 15. april 2024 med Call for Good Practices.

Submitted by Henrik Christensen on 18/04/2024
author image

Henrik Christensen

See all articles