NUP country

 • Lär om första callet i URBACT IV

  Under European week kommer URBACT att lyftas i åtminstone sex olika sessioner.

  Sara Palo

  See more
 • Urban Agenda for the EU

  Missa inte Urban Agenda utlysning inom grönare städer och turism

  Nu lanseras ett call för att inrätta två nya tematiska partnerskap under Urban Agenda för EU(link is external). Detta riktar sig till partnerstäder, medlems-/partnerstater och andra organisationer under månaderna juli till september 2022.

  Sara Palo

  See more
 • Ta fram lokal strategi för Hållbar urban utveckling – Förberedelseprojekt för Regionalfondens satsning på Hållbar urban utveckling.

  Nu kan kommuner, regionförbund eller regioner söka stöd för förberedande projekt för Hållbar urban utveckling i Europeiska regionala utvecklingsfonden (Regionalfonden) . Stödet syftar till att ta fram en lokal strategi för hållbar utveckling.

  Sara Palo

  See more