Verklaring van Europese burgemeesters, voor een ambitieus Europees stedelijk beleid

Edited on 05/03/2024

Brussels Declaration Of European Mayors

Brussels Declaration Of European Mayors

In het kader van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie hebben een aantal steden en stedelijke actoren een Verklaring opgesteld over de toekomst van het Europese stedelijke beleid.

Met deze Verklaring roepen de Europese burgemeesters en de stedelijke netwerken op tot een ambitieus Europees stedelijk beleid uit te bouwen en presenteren ze zes aanbevelingen aan de Europese instellingen voor het mandaat van de EU voor de periode 2024-2029 :

1. Tot stand brengen van dialoog en systematische betrokkenheid van lokale overheden op Europees niveau

2. Zorgen voor een betere integratie en coördinatie van stedelijke kwesties op Europees niveau

3. Aannemen van Europese regelgeving die voor steden gunstiger is

4. Toegankelijker maken van Europese financiering en daarbij meer rekening houden met de stedelijke omgeving

5. Bevorderen van metropolitaan bestuur

6. Realiseren van een paradigmaverschuiving naar een nieuw duurzaam model voor steden

Deze ambities bevestigen de pijlers van het huidige Europese stedelijke beleid (het nieuw Charter van Leipzig, de Stedelijke agenda voor de EU, de Territoriale Agenda 2030, de Europese Green Deal en het Nieuwe European Bauhaus) waarop ook de programma's European Innovative Actions en URBACT zijn gebaseerd.

De Verklaring is al ondertekend door 41 burgemeesters uit 19 Europese landen.

Als u de Verklaring wilt lezen en/of zelf wilt ondertekenen.

Submitted by Fabian Massart on 29/02/2024
author image

Fabian Massart

See all articles