URBACT Seminar: Hoe kan ik mijn stedelijke ontwikkelingsstrategie financieren?

Om ervoor te zorgen dat stedelijke acties goed worden beheerd en geprogrammeerd in overeenstemming met het lokale beleid, stellen steden strategische documenten op waarin hun toekomstperspectieven worden geschetst. Dit staat bekend als een strategie voor stedelijke ontwikkeling.

Om deze strategie in de praktijk te brengen, moeten de in de strategie gedefinieerde projecten worden uitgevoerd. De financiële middelen die op lokaal niveau beschikbaar zijn, zijn echter niet altijd voldoende om alle vereiste investeringen te dekken. Het zoeken naar externe financiering is daarom een essentiële aanvulling geworden.

Op 17 oktober 2023 organiseert het nationale contactpunt URBACT een seminar over "Hoe financier ik mijn strategie voor stadsontwikkeling". Het doel van het seminar is om instrumenten aan te reiken voor effectieve fondsenwerving, aangepast aan de lokale context. 

Een aantal stedelijke actoren zal aanwezig zijn om te vertellen over hun strategieën en beste praktijken. Het doel is om je te inspireren en je de sleutels te geven om klein te beginnen, maar groots te mikken.

Het programma is hieronder beschikbaar. Registratie is gratis, maar verplicht.

Registreer hier

 

Programme
 

Submitted by Fabian Massart on 03/08/2023
author image

Fabian Massart

See all articles