Online Info dan: poziv za mreže za transfer inovacija (ITN) u okviru programa URBACT IV

Direkcija za evropske integracije organizuje  online info dan koji će se održati 31. januara 2024. sa početkom u 10:00 časova, povodom objavljivanja poziva za mreže za transfer inovacija (ITN) u okviru međuregionalnog programa URBACT IV. 

Open to a wider public

Online

31 January 2024

Organiser

National URBACT Point

Objavljen je novi poziv za mreže za transfer inovacija (ITN) u programu URBACT IV, koji će biti otvoren od 10. januara do 20. marta 2024. Poziv je namijenjen partnerskim konzorcijima koji bi preuzeli dobre projektne prakse Urbanih inovativnih akcija (UIA) iz programskog perioda 2014 - 2020. i primijenili ih u lokalnom kontekstu. UIA projekti su u prethodnom periodu bili provedeni u oblastima koje su od posebnog značaja za  potencijalne korisnike u BiH, kao što su: kvalitet zraka, cirkularna ekonomija, adaptacija na klimatske promjene, digitalna i energetska tranzicija, stambena pitanja, integracija migranata i izbjeglica, itd.

Direkcija za evropske integracije, uz podršku URBACT Sekretarijata, tim povodom organizuje Info dan 31. januara, sa početkom u 10:00 sati.

Direkcija za evropske integracije, uz podršku URBACT Sekretarijata, tim povodom organizuje Info dan 31. januara, sa početkom u 10:00 sati.  Registracijski obrazac (link : https://forms.gle/NfGXGgSWeVRuFTrc6).