Секретаријатот за европски прашања најавува Информативна сесија за повикот на добри практики преку Интерег УРБАКТ IV програмата

Edited on 26/04/2024

Информативната  сесија за повикот за добри практики преку Интерег УРБАКТ IV програмата ќе се одржи во Центарот за обука на Секретаријатот за европски прашања на 14-ти мај 2024 год., во периодот 10.00-13.00 часот, во хибриден формат.

 

Вашето учество на информативниот ден можете да го пријавите најдоцна до 10-ти мај 2024 год. до крајот на работното време на следната адреса: Natalija.Filipovska@sep.gov.mk.

 

Агендата и линкот за приклучување кон овој хибриден настан ќе биде навремено споделен со регистрираните учесници.

Open to a wider public

North Macedonia

14 May 2024

Organiser

National URBACT Point

Во повикот на УРБАКТ за добри практики, кој трае од 15-ти април до 30-ти јуни 2024 год., може да се предлагаат постоечки локални практики кои се влијателни, партиципативни, интегративни, релевантни за Европската унија и преносливи во други европски градови.