Ανακαλύψτε τα Δίκτυα Σχεδιασμού Δράσεων

Οι ιστοσελίδες των δικτύων του πρώτου γύρου του URBACT IV είναι έτοιμες!

Εάν παρακολουθείτε στενά τα νέα του URBACT, γνωρίζετε ήδη ότι ο τελευταίος γύρος των δικτύων σχεδιασμού δράσεων εγκρίθηκε τον Μάιο και ότι το ταξίδι ενεργοποίησης τους ξεκίνησε με το URBACT University που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο στο Μάλμε. Μέχρι το τέλος του 2023, οι πόλεις θα είναι απασχολημένες με τις πρώτες διακρατικές συναντήσεις τους, την πραγματοποίηση επισκέψεων στις πόλεις όλων των εταίρων, την εδραίωση της βασικής τους μελέτης και τη δημιουργία των ομάδων πολλαπλών ενδιαφερομένων μερών - των τοπικών ομάδων του URBACT.

Οι τοπικές ομάδες του URBACT έχουν καθοριστική σημασία για τη συνδημιουργία των τοπικών ολοκληρωμένων σχεδίων δράσης και αποτελούν το κλειδί για τη διαδικασία πιλοτικής εφαρμογής δράσεων μικρής κλίμακας και δοκιμής δραστηριοτήτων. Η εξεύρεση των κατάλληλων ατόμων με κίνητρα για να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία, καθώς και η διατήρηση της μακροπρόθεσμης δέσμευσης τους, θα αποτελέσει σίγουρα πρόκληση για τις πόλεις του URBACT. 

Συν τοις άλλοις, μέχρι το τέλος του έτους, τα δίκτυα θα αρχίσουν να ανεβάζουν περιεχόμενο στις ιστοσελίδες τους, παρουσιάζοντας έτσι τα πρώτα ευρήματα και την πρόοδο τους σε ένα ευρύτερο κοινό. Οι ίδιες οι πόλεις διαχειρίζονται εξ ολοκλήρου τις ιστοσελίδες των Δικτύων Σχεδιασμού Δράσεων. Αυτό σημαίνει ότι είναι υπεύθυνες για την προβολή τυχόν ενδιάμεσων προϊόντων, τη δημοσίευση άρθρων και ειδήσεων, αλλά και την αφήγηση των δικών τους ιστοριών. Με την πάροδο του χρόνου, να είστε έτοιμοι να βρείτε σταδιακά όλο και περισσότερο περιεχόμενο σε αυτές τις σελίδες!

 ΔΕΙΤΕ ΤΙΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

Submitted by mpapoutsi on 03/11/2023