Eelolevad linnaarengu üritused

Juunis ja juulis toimuvad mitmed linnaarengu seminarid ja üritused, millele oodatakse arvukat osavõttu ka Eesti linnade esindajate poolt.

5-6. juunil toimub Tallinnas OECD 5. ümarlaud ringmajanduse teemal, mille jaoks OECD analüüsis põhjalikult Tallinna ringmajanduse olukorda. Üritusel tutvustatakse analüüsi ning arutletakse selle üle, kuidas linnad saavad korraldada üleminekut jäätmemajanduselt ringmajandusele. OECD analüüs annab siin sisuliselt kõikidele Eesti linnadele samm-sammulise teekonna ringmajanduseni kätte. Ürituse päevakava: Programme (onlineexpo.com). Ümarlaud on veel registreerimiseks avatud: 5th OECD Roundtable on the Circular Economy in Cities and Regions (office.com). Palun kasutage võimalust osaleda, sest seda ei juhtu just iga päev, et OECD toob ka meie linnadele nii vajaliku teema otse koju kätte.  

 

12-15. juunil toimub Brüsselis Brussels Urban Summit – Brüsseli linnapiirkonna algatusel korraldatav ülemaailmne linnateemade arutelufoorum. Päevakava Brussels Urban Summit 2023 katab väga laia ringi linnateemasid, lisaks palju kohakülastusi. Registreerimine avatud lingil Brussels Urban Summit 2023.

 

14-15. juunil toimub Malmös Rootsi EL eesisutumise konverents Roheliste linnade kujundamise teemal – „Creating Green Cities“. Konverentsi teema tutvustus ja päevakava lingil Creating Green Cities (delegia.com). Registreerimine avatud lingil Creating Green Cities (delegia.com). Osaleda saab ka veebi teel.

 

3. juulil toimub Pariisis Tarkade linnade ja kaasava majanduskasvu 3. ümarlaud. Registreerimine avatud lingil Registration request to the 3rd OECD Roundtable on Smart Cities and Inclusive Growth (office.com). Osaleda saab ka veebi teel.

Submitted by Annika Vaiko on 31/05/2023
author image

Annika Vaiko

See all articles