Ημερίδα ενημέρωσης για τον σχηματισμό Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs)

Tην Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024, στο INNOVATHENS στην Τεχνόπολη, το Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT για την Ελλάδα και την Κύπρο θα πραγματοποιήσει ημερίδα για την ενημέρωση των δήμων, ενδιαφερόμενων φορέων και ενεργών πολιτών σχετικά με τις ευκαιρίες που δίνονται στις πόλεις μέσα από το URBACT IV  και τη νέα πρόσκληση για συμμετοχή στα Δίκτυα Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs).

Open to a wider public

Greece

8 February 2024

Organiser

National URBACT Point

Σκοπός του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, URBACT IV, και ειδικότερα των Δικτύων Μεταφοράς Καινοτομίας (ITNs), είναι η χρηματοδότηση των πόλεων για την μεταφορά μίας καλής πρακτικής από πόλεις που έχουν λάβει στο παρελθόν μέρος με επιτυχία στις Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (UIA) και θα ηγηθούν των νέων δικτύων.