Infodeň URBACT a EUI

Edited on 15/04/2024

Slovenské kontaktné miesto pre URBACT a Európsku urbánnu iniciatívu organizuje dva online infodni zamerané na aktuálne otvorené a pripravované výzvy. 

 

Open to a wider public

Bratislava , Slovakia

9-14 May 2024

Organiser

National URBACT Point

Národné infodni sa uskutočnia 09.05.2024 a 14.05.2024 o 10:00. Okrem aktuálne otvorených a pripravovaných výziev si povieme viac aj o možnostiach, ktoré URBACT a Európska urbánna iniciatíva ponúkajú. Link na pripojenie Vám bude zaslaný na emailovú adresu pred podujatím. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať na adrese urbact@mindop.sk alebo urban@mindop.sk.