Infosessie 17 april 2024: Praktijkvoorbeelden uitwisselen met Europese steden – URBACT en EUI financieren het!

Edited on 27/03/2024

Webinar over mogelijkheden om met Europees geld uitwisselingstrajecten uit te voeren.

 

Open to a wider public

17 April 2024

Organiser

National URBACT Point

FOOD_Urban garden

Wil je als gemeente leren van voorbeelden en innovaties uit andere Europese steden of met hen je eigen project verder brengen? Het Urbact en EUI programma hebben verschillende mogelijkheden om kennis en ervaring uit te wisselen om je stad duurzaam te ontwikkelen. In deze bijeenkomst informeren we je over de Urbact Good Practice Call voor Transfer Netwerken en de EUI City to City exchanges en Peer Reviews. Allemaal mogelijkheden om met Europees geld korte of langere uitwisselingstrajecten uit te voeren met andere steden in de EU.

 

Steden werken op allerlei manieren en onderwerpen aan een duurzame en inclusieve toekomst. Daarbij worden nieuwe werkwijzen, innovatieve maatregelen, digitale toepassingen ontwikkeld en getest. Of het nu gaat om armoedebestrijding, een betere regionale economie, klimaatadaptatie, mobiliteit of andere zaken waarvoor steden aan de lat staan, in alle Europese steden en gemeenten wordt daaraan gewerkt. De programma’s EUI en Urbact zijn er op gericht deze innovaties te stimuleren en de kennis en ervaring die in steden wordt ontwikkeld over te brengen naar andere Europese gemeenten. De programma’s hebben daarvoor verschillende mogelijkheden: van kortdurende uitwisselingsbezoeken tot meerjarige samenwerkingsverbanden om goede voorbeelden uit de ene stad ook in andere steden te implementeren.

 

Zelf delen of leren

 

Je kunt als stad deelnemen als je zelf een goed voorbeeld of innovatie hebt en dit met andere steden zou willen delen, waarbij je dit voor je eigen stad opschaalt of doorontwikkelt. Maar ook als je van een voorbeeld of innovatie uit een andere Europese stad wilt leren en wilt kijken of dit in je eigen stad ook kan worden toegepast. Het thema of onderwerp kun je zelf bepalen binnen de ruime kaders van het Europese cohesie beleid en/of de Sustainable Urban Develop strategieën.

 

Inhoud webinar

 

In deze bijeenkomst zullen we je informeren over drie mogelijkheden in Urbact en EUI.

 

1. De Transfer Netwerken in Urbact. Hierin worden specifieke gerealiseerde goede voorbeelden geanalyseerd en aangepast om in andere steden te kunnen worden toegepast. De voorbeeldstad ontwikkelt een doorontwikkelingsplan, de lerende steden maken een implementatieplan. Het gaat hier om een meerjarige samenwerking. De call voor goede voorbeelden (voor voorbeeldsteden) is open van 15 april tot 30 juni 2024. Later dit jaar volgt de oproep voor de partnersteden.

 

2. De Peer Reviews in EUI. Hierin vraagt een stad (City under Review) de kennis en ervaring van een aantal andere steden (Peer reviewers) rondom een vraagstuk vanuit hun Duurzame Stedelijke Ontwikkelingsstrategie. De review bestaat uit een analyse en een drietal bijeenkomsten en er wordt een eindrapport gemaakt. De steden worden hierbij door experts ondersteund. De duur van dit traject is ongeveer 8 maanden. De call is open tot 30 april 2024.

 

3. De City to City exchanges in EUI. Ook hier gaat het om een stad of gemeente die kennis en ervaring wil opdoen vanuit andere Europese steden. Het gaat hier om een klein aantal (eventueel wederzijdse) bezoeken tussen maximaal 3 steden. Dit is een kortstondig traject van een aantal maanden. Aanvragen kunnen altijd gedaan worden en toekenning wordt binnen een tijdsbestek van zo’n twee maanden bekend.